Modern EOKA’lar Birleşik Kıbrıs hayaliyle pusuda bekliyor

Vietnam işgalini protesto için günlerce kapandığı evde kameralar önünde söylediği o şarkı, 1969 yılında ‘bol paça-dar gömlek’ modasına kapılmış her hippinin dilindeydi. “All we are saying is give peace a chance” (Tek dediğimiz, barışa bir şans ver) diyordu Lennon. Soğuk Savaş’ın fırtınalı günlerinde Amerikan işgallerine karşı kitleleri birleştiren bir slogana dönüşmüştü bu sözler. ‘Savaşsız bir dünya’ ütopyasına tutulan ve ‘burjuvanın emek sömürüsüne’ son vermek isteyen gençler, dillerinde Marks-Engels aforizmalarıyla pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sokaktaydı. Sovyet Komünist Partisi’nin kongre tutanaklarını ‘ayetmişçesine’ ezberleyerek kendi okulunu silahıyla basıp sözde kurtarılmış bölge yapan Türk solcusu da, saklandığı siperden polise ateş etmek üzereyken muhtemelen Lennon’un bu şarkısını mırıldanıyordu.

Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yusuf Aslan ve daha yüzlercesinin banka soyup adam bıçakladığı, fakülte işgal edip yurt binalarında cephane istiflediği o yıllarda, Amerikalılarca kurulmuş ODTÜ’de öğrenim gören Limasollu bir genç daha vardı: Mimarlık öğrencisi Mustafa Akıncı. 93 Harbi (1878) sonrası Ada’ya yerleşen İngilizlerin 1960’a dek işgal ettiği Kıbrıs’tan gelmişti Ankara’ya. Ada’yı evvela İngilizlerden sonra da Türklerden temizleme amacıyla kurulmuş CIA destekli Yunan milliyetçilerinden müteşekkil EOKA’nın saldırıları altında büyümüştü. Enonis rüyası görmüş Yunanlılara bakınca dünyadaki tüm milliyetçilere ‘faşist’ der olmuştu. Genç Akıncı, savaşsız bir dünya isteyen ‘Denizlerin’ ODTÜ’deki yurdun pencerelerinden dışarıya kurşun yağdırdığı sırada ihtimal ki hemen yakınlarda bir yerdeydi.

 

Devamı yeni sayımızda!

Benzer konular