Türkiye’deki İrancılar, İran’ı tanıyor mu?

Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD güçleri tarafından öldürülmesi dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de gündemin en önemli maddesi oldu. İnfazın yaşandığı gecenin sabahından itibaren Türkiye’de İran’ı destekleyen grupla İran’a karşı tavır alan grup arasında yaşanan tartışmalar “İrancı” ve “Amerikancı” tartışmasının başlamasına yol açtı.

Bu ortamda dikkat çeken husus belki de şu: Türkiye’deki yorum ve analiz kanallarında İran yanlısı kesimin mevcudiyeti söz konusu. Gariptir ki, bu grupların çoğu seküler insanlar. Bu da Türkiye açısından hayli önem taşıyan İran konusunda sağlıklı analiz yapmayı engelliyor ve zorlaştırıyor.

İrancılık söyleminin Türkiye’de çok uzun geçmişi olmadığını, 1979 devrimiyle birlikte ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Devrimle birlikte ABD-İran arasında yaşanan ve günümüze intikal eden kriz görüntüsü, devrim liderlerinin antiemperyalist sloganlarıyla birleşince Türkiye’de bazı kesimlerde İran’a karşı sempati duyulmaya başlanmıştı.

Ayrıca devrim sonrası yönetimi ele geçiren Humeyni ve taraftarlarının “İslam Ümmeti” kâbilinden söylemleri Türkiye’de bir grup İslamcıyı da fena halde etkiler. İran devrimi ve değerlerinden yola çıkarak Türkiye sorunlarına reçete yazmaya kalkışan bu kesim, günümüze değin farklı kanallarla ve aralıklarla Türkiye’de İran lehine algı oluşturmaya çabalamakta, İran’ın gerçek görüntüsünü saklamaya / değiştirmeye çalışmaktadır.

İran formülünün Türkiye’nin çıkmazlarına yol gösterici olacağını düşünen bu zihniyet kendiliğinden mi oluştu? Yoksa “Humeyni’nin “devrim ihracı” fermanı doğrultusunda İran’ın yatırım yaptığı ve desteklediği bir akım mıydı? Gelin, bu meseleyi irdeleyelim.

Yeni sayımızda!

Benzer konular