Asıl salgın ilaç terörüdür

1978 yılında ABD ve İngiltere’de John Ehrenreich’un editörlüğünde birkaç uzmanın bir araya gelerek yazdığı “Modern İlacın Kültürel Krizi” adlı eserde, modern-kimyasal ilaç sektörünün kolonileştirme döneminden itibaren nasıl bir sömürü yaptığı, kitleleri nasıl kontrol silahı olarak kullandığı, emperyalist düzen ile ilaç sektörünün ilişkisi, Rockefeller ailesi ve Rockefeller Vakfı’nın bu alanda oynadığı rol, halihazırdaki sistemde para ve kârın önce geldiği, insan sağlığının arka plana itildiği, yozlaştırılan bu sistemde doktorlara ne gibi bir rol biçildiği çok açık ve net olarak ortaya konulmaktadır.

“Modern İlacın Kültürel Krizi” adlı kitap çok öncelerden ilaç firmalarının bütün kirli yüzünü ortaya koyuyordu, fakat bir yerde ucu insan sağlığına dokunuyordu. Bu sektör hem para, hem de politik olarak bilim insanları, toplumlar ve hükümetler üzerinde o kadar etkiliydi ki, onların kirli çamaşırları hakkında yazılanlar fazla etkili olmuyordu. ABD’nin acımasız emperyalist saldırganlığı, büyük finans kuruluşlarının soygun ve oyunları hakkında yazılanlar fazla etkili olmadığı gibi caydırıcı da olamıyordu. Bu sürdürülemez durumun bedelini de en sonunda insanoğlu ödüyordu.

‘DOKTORLAR İLAÇ FİRMALARININ MEMURU’

ABD Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Adriane Fugh-Berman, ilaç firmalarının, doktorların çoğunun bağımsızlıklarını ellerinden alıp onları kendi maaşlı memurları gibi yönlendirdiklerini ve kontrol ettiklerini belirttikten sonra şöyle demişti: “Doktorlar artık ilaç firmalarının kucağında oturan fino köpekleri olmamalı.” Tabii bu yorum her doktor için geçerli değildir. Dünyada sağlık sektöründe, yüz milyarlarca doları bulan inanılmaz boyutta yolsuzluklar vardır. Dünya sağlık sektöründeki yolsuzlukların boyutu devletlerin ekonomilerini sarsacak, bütün dünyada halkın sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır.

Devamı Gerçek Hayat’ın 1020.sayısında.

Benzer konular