Toplu mülteci evleri en büyük sorun

Almanya, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden işçi alan bir ülke. Yaşlı bir nüfusa sahip olması, genç işçiye duyulan ihtiyacı artırıyor. Mültecilerin Almanya’ya gitme hevesleri de işte bu gerekçelere dayanıyor. Buna rağmen Almanya’nın göçmenlere iyi bir politika uyguladığı söylenemez. Irkçı saldırıların en fazla ortaya çıktığı yer Almanya. Göç Araştırmacısı olan Dr. Yaşar Aydın’la Almanya’nın göç politikasını konuştuk. Aydın’a göre Almanya’nın göç politikasının başında mülteci ve sığınmacıların statüleri kabul edilene kadar toplu mülteci evlerinde kalmaları geliyor.

Yeni sayımızda!

Benzer konular