Mason İnönü nasıl tarikat kurdu?

Cumhuriyetin en karanlık ‘ikinci’ adamı olan İsmet İnönü, hem mason, hem de masonlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin kaderiyle oynayan bir yüzbaşı. O, Mustafa Kemal’in ölümünden 27 Mayıs darbesine, Kur’an-ı Kerim’i Türkçeleştirme rezaleti girişiminden Menderes’in idamına dek pek çok hâdisenin başrolü olarak çıkar karşımıza. Bu hafta ise kurdurduğu sahte tarikatlar ile ardına sığınmak için tezgâhladığı ‘koruma kanunu’ meselesini ele alacağız.

Resmi talimata yahut iddiaya göre 1935’de mason locaları kapatılmıştır. Oysa bugün bile masonların sitesinde, Muhittin Osman Omay’ın 1936 tarihinde mason localarının büyük üstadı azamlığını yaptığı yazılı. Dahası Masonlar 5 Ağustos 1937 tarihinde, 15 Ağustos 1937’de yapacakları toplantıya, üyeleri mason İsmet İnönü’yü davet ederler. Mesele şu ki, yakın tarihle ilgili bize anlatılanlarla gerçeklerin hiçbir alakası yok. Buna Mustafa Kemal’in heykellerine saldırı ve çıkarılan koruma kanunu da dâhil.

Yazının devamı 993. sayımızda

Benzer konular