Laboratuvardan kaçmasına göz yumulan ‘Virüs’ler

George Orwell şöyle demişti: “Geçmişi kontrol eden, geleceği de kontrol eder…”

Yirminci asrı şekillendiren en mühim yapılardan biri olan, kuzu postuna bürünmüş kurt logolu Fabian Cemiyeti1 mensubu, Orwell’in yukardaki sözü bugünlerde yaşadığımız ve muhtemelen bundan sonraki hayatımızı tamamen farklı kılacak koronavirüs salgını dolayısı ile yaşanan hâdiselerin benzerleri daha evvel de olmuş olabilir mi’ sorusunu akla getirmektedir.

Geçen asırdaki poliovirüs (çocuk felci) ile başlayan ‘virüs avcılığı’ bugünkü koronavirüs ile ilgili olabilir mi? Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Evvela, kısa bir bilgi:

 Virüs (biyolojik olanı) ancak canlı bir hücrede çoğalabilen bir DNA veya RNA parçacığıdır.

 Baltimore tasnifine göre picornaviridae ailesinden polio ve koronavirüs positive sense ssRNA virüsleridir, influenza (grip) virüsleri ise orthomyxoviridae ailesinden olup koronavirüslerle belirgin yakınlıkları vardır.2

Bu yazıda, çocuk felcinin ne olduğu, nasıl bulaştığı, sakatlık bırakma oranının düşüklüğü, nelerle karıştığı, hangi çevre faktörlerinin hastalığın ortaya çıkmasına yol açtığı, aşısının geliştirilmesi ile ilgili yarışı ve skandalları (Dr. Salk’a Nobel verilmesi, Kennedy suikatı ile* ve AIDS ile alakası), aşıya bağlı vakaların durumu, aşı zorlaması için kullanılmasını konu etmeyeceğiz. Ama virüs nasıl ortaya çıkmış, kim tespit etmiş, kim ne demiş, alakası olan kimlermiş, ABD’deki salgınlar nasıl ortaya çıkmış gözden geçirmeye çalışacağız.

Unutmadan, ülkemizde polio salgın/lar/ı (vak’ası değil) hangi yıllarda olmuştu?

Zannedilenin aksine polio 20. asra kadar bilinmeyen/görülmeyen bir hastalık olup, ABD’de ilk defa 1907’de daha sonra 1916’da ve 1950’lerde büyük salgınlar yapmış, inanılmaz bir endişe husule getirmişti (3, 4, 5). Şekil 2’de bu durum ve çok kısa bir süre içinde hastalığın ortadan kalkması (afedersiniz amiyane tabiri ile yerseniz, aşı sayesinde) görülmektedir.

Aniden ortadan kalkmasını anladık diyelim, peki ne oldu da aniden ortaya çıktı?

Daha sonra Rockefeller enstitüsüne transfer edilecek olan Karl Landsteiner ve Erwin Popper Viyana’da 1908’de poliovirüsü, ilk defa bir çocuktan bir maymuna geçmesini sağlayarak (transfection) dolaylı olarak gösterdiler (acaba?). Aynı yıllarda yine bu konuda çalışan diğer bir ekip ise Rockefeller Enstitüsünden Simon Flexner ve Paul A. Lewis idi5.  Flexner, Rockefeller enstitüsünün müdürlüğünü 35 yıl yaptı ve Landsteiner’i o davet etmişti. Kardeşi Abraham ise meşhur Flexner raporunu hazırlayan, tıbbı ve tıp eğitimini Rockefeller’in malı haline getiren kişi idi6.

Ne tuhaf değil mi tarihteki ilk salgın aynı virüsün üzerinde insan ve hayvan deneyleri yapılırken ortaya çıkıyor! Bu esnada elde edilen poliovirüsü ihtiva ettiği düşünülen tabiri caiz ise virüs çorbasına ‘MV: Mixed Virus’ deniliyor.5

Burada hemen bir hatırlatma daha yapalım, Rockefeller Enstitüsü 1901’de kurulduktan hemen sonra Somerset County’deki Clyde çiftliğindeki hayvan katliamlarının protesto edilmesi (vivisection) ile gündem olmuş.7

TARİHTEKİ İLK BÜYÜK POLİO SALGINI

Gelelim tarihteki ilk büyük polio salgınına! Bu salgın 1916 yılında, New York ve etrafındaki eyaletlerde ortaya çıkmış ve 23.000 vak’a ve 5000 civarında ölüm bildirilmiştir. Bunların yarısına yakını New York’ta ve ekserisi de Brooklyn’de idi. Bu bilgileri edindiğimiz makalenin yazarı Harold V. Wyatt makalesine çok ilginç bir giriş yazmış: “…Çok geniş epidemiyolojik çalışmalar olmasına rağmen virüsün kaynağı konusunda hiç fikir teatisi yapılmamıştır!”

Kat’i olarak ispat edemese de, vak’aların konsantrik yayılmasını gösterdiği grafikteki merkez Rockefeller enstitüsünün hemen biraz aşağısına isabet ediyor, (Şekil 3).8 Virüsün buradan yayılmış olabileceğini ima ediyor yani…

LABORATUVARDA KASTEN ÜRETİLMİŞ VİRÜS

Poliovirüs üzerine başka makaleleri de bulunan Wyatt’in bir diğer yazısı da fakirin çok alakasını cezbetti. ‘Poliomiyelitin unutulmuş bir cephesi: genetik yatkınlık’ başlığını taşıyan bu makalede felç gelişen o yüzde 0.5’lik bahtsız çocukların ekserisinin aynı ailelerden olduğunu, bu ailelerin ekserisinin de akraba evliliği olduğunu yani genetik yatkınlığın (dolayısı ile primer immün yetmezliğin) daha o zaman bile bilindiğini, bunu da John R. Paul’un 1971 tarihi ‘Poliomyelitin hikayesi’ kitabında anlattığını ifade ediyor.9

Adamcağız bir de çok ilginç bir cümle daha sarf ediyor: ‘Polio or similar viruses may escape from unsuspected sources in laboratories, may be deliberately manufactured, may mutate from other enteroviruses or may have lain dormant in the environment’ Mealen: Laboratuvardan kaçmış kasten üretilmiş ve değiştirilmiş virüslerden bahsediyor!

Daha 1934’de kalp gözü açık bir doktor olan W. Lloyd Aycock, tonsillektominin (Sekonder immün yetmezlik!) bulber poliomiyelite (polionun ölümcül şekli) yol açtığını ve çocuklara polio aşısı yapmanın çok tehlikeli olduğunu söylediğini de öğreniyoruz.10-11

KORONA İLE 1918 GRİBİ ARASINDA BİR ALAKA VAR MI?

Bugünkü koronavirüs gibi boğularak (farklı olarak gençlerde) ölüme yol açan 1918 grip (flu) salgını virüsü ile polio salgını arasında bir alaka var mı? Neden olmasın? Torsten Engelbrect’e göre o dönemde bilhassa askerlere yapılan yoğun aşılama (kontaminasyon=bulaşma) ile alakası olabilir, çünkü deneylerde solunum yolu ile bulaşmadığı görülmüş.12 Bu virüsün H1N1 olduğunu o dönemde ölmüş kişilerin biopsi örneklerinden virüs genomunu çıkaran Jeffrey Taubenberger bunlardan bahsetmese de virüsün anormal şekilde öldürücü (mortalite yüzde 2.5, âdi gripte yüzde 0.1) olmasını ilgi çekici buluyor.13

“Bütün bunları bilmeden veya farklı şekilde öğrenerek (buna endoktrinizasyon denir) hakikate ulaşılabilir mi” soruna çâre bulunabilir mi? Tersinden soralım sorun üretilebilir mi, üretilen bu sorunların çözülmesi önlenebilir mi?

Ne demişti Orwell ‘Geçmişi kontrol eden, geleceği de kontrol eder!’

Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır (Âl-i İmrân Suresi 54).
Kaynaklar:
*Dr. Mary’s Monkey: How the unsolved murder of a doctor, a secret laboratory in New Orleans and cancer-causing monkey viruses are linked to Lee Harvey Oswald, the JFK assasination and emerging global epidemics. Edward T. Haslam, TrineDay, 2014.
1) https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Societ
2) Human Virology 5th ed. Pp 88. Oxforford University Press, 2016
3) https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_polio
4) https://ourworldindata.org/polio
5) )ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC112492
6) A history of the Rockefeller Institute, 1901-1953: Origins and Growth. 1965, Rockefeller Univ Pres
7) Brown Richard. Rockefeller Medicine Men. 1980.
8) researchgate.net/publication/273483081_The_1916_New_York_City_Epidemic_of_Poliomyelitis_Where_did_the_Virus_Come_From
9) omicsonline.org/open-access/genetic-susceptibility-a-forgotten-aspect-of-poliomyelitis- 1747-0862-1000131.php?aid=3337
10) PMID: 1522807
11) nytimes.com/1934/08/20/archives/paralysis-vaccine-doubted-as-a-curb-dr-wl-aycock-harvard-expert.html
12) whale.to/c/Virus-Mania55tt66.pdf
13) ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720273/

Benzer konular