Herkesin iştahını kabartan kıta

kıta tartışmasız bir şekilde hâlâ Afrika. Günümüzde 54 bağımsız devlete sahip kıtanın 1950 yılına gidildiğinde sadece iki bağımsız devlete sahip olduğunu görünce elbette şaşırmıyoruz. 15. yüzyılda Portekizli denizcilerin ayak basmasıyla Avrupalı Beyazların sömürgeci zihniyeti tarafından yüzyıllarca talan edilen Afrika, hâlen geçmişte yaşadığı travmadan kurtulamadı. 1950 sonrası kıta çapında şeklen kazanılan bağımsızlık, fiilen tam olarak tahakkuk edebilmiş değil.

‘Avrupalı Beyaz Adam’ belki kendi bayrağını ve resmi görevlilerini geri çekti fakat devşirmeleri eliyle menfaatlerini sağlama almayı ihmal etmedi. Fakat ‘Avrupalı Beyaz Adam’ın Afrika denklemi son yıllarda ağırlığından çok şey kaybetti. Bilhassa Çin’in önlenemez yükselişiyle birlikte ibre Batı’dan Doğu’ya doğru kaymaya başladı. Yeryüzünün güç odakları tarafından üretilen denklemler birbiriyle yarışır, çatışır hâle gelirken güç odaklarının düzenlediği Afrika Zirveleri birbirini izler oldu.

Devamı Gerçek Hayat dergisinde!

Benzer konular