Aynı amaç için saldırıyorlar

Türkiye’nin 900 kilometre uzunluğa sahip Suriye sınırının 450 kilometreyi bulan kısmında ABD himayesinde kurulan Rojova Kürdistanı projesi ile ilgili her adım Türkiye içerisinde PKK tarafından da eşzamanlı taktik saldırılarla destekleniyor. 6-7 Ekim Provokasyonu, Hendek eylemleri ve son olarak Öcalan’a özgürlük bahanesi ile başlayan gösteri ve saldırılar sınırın Suriye tarafından gerçekleşen dizayn ile doğrudan bağlantılı olarak organize ediliyor.

Devamı Gerçek Hayat’ın 826. saysında…

Benzer konular