ABD’nin ekseni kaydı

ABD’nin kabul ettiği Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası ABD’nin çıkarlarına aykırı hareket eden ülkelere karşı tek yanlı müeyyideler uygulayabileceğini gösteriyor. Prof. Muhitttin Ataman, yasanın muhatabının bir müttefik ülke olmasının, ABD’nin küresel sistem hesaplarında ciddi bir paradigmatik değişime uğrayacağının ipuçlarını verdiğini söylüyor. Yani, ABD’nin küresel siyasetinde bir eksen veya odak/öncelik kayması olabilir.

Devamı Gerçek Hayat’ın 833. sayısında…

Benzer konular