ABD-İran geriliminde Şii milisler

Irak’taki Şii milislerin geçmişi uzun bir geleneğin devamı niteliğindedir. Şii örgütlerin ilk silahlı grupları 1970’lerde ve 80’lerde Baas iktidarı esnasında ortaya çıktı. Nitekim Saddam Hüseyin yönetiminde ülkedeki muhalefet faaliyetleri ancak çok sınırlı bir şekilde mümkün olabiliyordu. Bu da din adamlarının etrafında kümelenen Şii radikal grupları etkiledi. Fakat o dönemde aktif olan Şii grupların Dava Partisi, Emel Örgütü ve birkaç küçük grup dahil olmak üzere çok azında silahlı bir yapılanma mevcuttu. Şii dini alimler arasında Seyyid Muhammet Şirazi, Seyyid Muhammet Taki Müderrisi ve Abdulhakim Hoyi gibi önemli isimler muteber bir yere sahipken, Sadr ve Hâkim ailelerine mensup yüksek Şii din adamlarının ulus ötesi hanedanlıkları o zamanlar da önemli bir role sahipti.
Irak’taki muhtelif şii gruplar ideolojik olarak iki ana gruba ayrılır; Tahran’daki devrim lideri Hamaney’e bağlanan devrimci sistemin takipçileri ve Sistani tarafından temsil edilen Necef’teki din adamlarına dayanan gelenekçi din adamlarını temsil eden kesim.

Yeni sayımızda!

Benzer konular