Türkiye’nin şımarık adamları

Türkiye türlü badire atlatırken, bu badirelerin başında ya da sonunda ortaya çıkan isimler var. Bu isimler aradan yüz yıl geçse de değişmiyor, ailelerinden başka başka fertlerle görünüyorlar. Ne olursa olsun varlıklarını sürdüren, bazen sol bazen sağda yer alan bu isimlerin tarihi aslında biraz da Türkiye’nin dokunulmaz kirli isimlerinin tarihi.

Devamı Gerçek Hayat’ın 830. sayısında…

Benzer konular