Dindarlara şiddet mi uygulanmış? Görmedim, duymadım, bilmiyorum

Burada en büyük sorun şiddete uğrayana sahip çıkmak yönündeki ayrışmadır. Bize şiddet ya da başkasına şiddet ayrımı yapamayız. Bu biraz da ideolojik tavır alışlarla ilgilidir. Ne yazık ki insana yönelen şiddette dahi bu tür ideolojik kriterler yüzünden ayrım söz konusu. Ayrıca bugün konjonktürel anlamda İslam coğrafyasının içinde bulunduğu şiddet sarmalında da gereken tepkinin verilememesi büyük etken.

Devamı Gerçek Hayat’ın 834. sayısında…

Benzer konular