İçimizdeki Truva atları: Gülen, Kesnizani ve Kadiri

FETÖ, Kesnizani ve Kadiri yapılanmaları arasında dikkate değer benzerlikler bulunuyor. Her biri kendi koşullarında, kendine mahsus özellikler taşısa bile, siyasete kurgulu paralel din anlayışı hepsinde mevcut. Yine hepsinde bir çeşit üstünlük takıntısı var. Birisi “Kainat İmamı” olduğunu söylüyor, diğeri “Gavs-ı Azam”lıktan aşağı inmiyor, öbürü “Şeyhülislam”lık takıntısında. Üçünün verdiği mesajlara bakıldığında “Dinler / Mezhepler Arası Diyalog” çağrıları ortalığı inletiyor. Gerek Gülen, gerekse Kadiri’nin Papa tarafından övgülere mazhar oldukları biliniyor. Kesnizani’ye gelince… Saddam’ı devirme operasyonunda CIA’in Şeyh Muhammed Abdülkerim’e “Papa” kod adını vermesi sizce tesadüf müdür?

Devamı Gerçek Hayat’ın 833. sayısında…

Benzer konular