Modern dünyada tek biçimcilik ve lezzetin tek-tip-leş-tiril-mesi

Dünyanın egemen zümreleri bu günün dünyasında yani modern çağda, yeryüzünü hemen hemen her alanda ve düzeyde, hem genelde tümel olarak, hem de tikel tek tek birimlerde, hücrelerine varıncaya değin tektipleştiriyor. İdeolojiler yoluyla zihniyetlerin ve dolayısıyla insanların zihin işleyişlerinin tektipleştirilmesi modern dünyanın başından beri yaşanan/yaşatılan bir süreçtir. Bu, bugünün dünyasında sanal âlem internet sosyal medya üzerinden yürümekte ve sürdürülmektedir.

Yazının devamı 993. sayımızda

Benzer konular