Kriketçi değil, fakih ve teolog Seyyid Ebubekir Efendi

Erzurumlu Müderris Ebubekir Efendi’nin Ümit Burnu’nda vefatından bu yana tam 140 sene geçti fakat ne onun bırakmış olduğu kültür mirasını anlayabildik ne de Güney Afrika’daki aile efradına sahip çıkabildik. Onun hakkında son zamanlarda Türk Hükümeti adına yapılan tek şey, içlerinde, “başkan” ve “diplomat” denilen kesimin bir siyaset aracı olarak Ebubekir Efendi’nin şahsiyetinin üzerinden pirim yapma çabasıdır. İşin üzücü tarafı ise bunu yaparken tarihte olmayan bir Ebubekir Efendi’nin ortaya atılıyor olmasıdır.

Mesela onun bu faaliyetlerde Afrikaans diline katkılarından bahis bile geçilmemesi şaşırtıcıdır. Halbuki Ebubekir Efendi’nin Arapça harflerle Afrikaans dilinde kaleme aldığı ilmihali Beyan’ud Din üzerine yurt dışında onlarca çalışma yapılmış, Cape Town’daki dört ayrı müzede buna yer verilmiştir.

Ebubekir Efendi sadece Arap harfleriyle Afrikaans dilinde ilmihal yazmamış ayrıca Afrikaans diline yeni harf ekleyerek dünyanın en genç lisanı sayılan ve o dönemde Müslümanların günlük hayatta kullandığı Afrikaans lisanına katkılar sağlamıştır. Bu sahanın en otoriter isimlerinden Cape Townlı tarihçi merhum Ahmet Davids’e, “Ebubekir Efendi şüphesiz müstesna bir dilbilimcidir” dedirten yanı, esas Türk kamuoyunun duyması gereken onun bu dilbilimci tarafıdır.

Devamı yeni sayımızda

Benzer konular