Güney Afrika’da unutulan bir Türk şairi: Tatamkhulu İsmail Afrika

“Avrupalı adam sordu Afrikalıya: Sizde atom bombası, roket var mı?
Afrikalı cevap verdi: Yok bayım
biz ‘vahşi’ bir milletiz!”
Tatamkhulu Afrika, 1986

Şair İsmail Joubert’in hikâyesi, hüzünlü olduğu kadar ilginç hâdiseler barındırır bünyesinde. Yaşadığı çağa sığmayan cesur, zeki ve sanat insanı olan İsmail Joubert, 7 Aralık 1920 tarihinde Mısır’da doğar. Mısırlı Muhammed Fuad Nazif Efendi ve kendi ifadesiyle Türk bir anneden doğan İsmail’in ailesi, 1923 yılında bilinmeyen bir sebepten ötürü Güney Afrika’ya yerleşip çok erken yaşta o dönemde salgın hastalık olan Asya gribinden vefat etmişlerdi.

İsmail Joubert’in ailesiyle ilgili bilgi veren kaynaklar pek tutarsızdır. Bazı kaynaklar İsmail Joubert’in babasının Arap olduğunu yazsa da bu kaynaklar Mısır’da Arapça konuştuğu için Arap olduğu yakıştırmasından başka aile kökenlerine ait bir malumattan mahrumdurlar. Muhammed Fuad Nazif’in ne maksatla ailesini alıp Mısır’dan Güney Afrika’ya göçtüğü bir muammadır. Bizim kanaatimiz onun Mısır kökenli bir Osmanlı münevveri olduğu yönündedir. Zira onu şahsen tanıyan Güney Afrikalı Müslümanlar İsmail Joubert’in Osmanlı kökenli olduğunu ifade etmektedirler.

Yeni sayımızda!

Benzer konular