Rasathaneyi veba mı yıktı?

Takiyyüddin er-Raşid klasik İslam astronomisinin son büyük temsilcisi olduğu kabul edilen Osmanlı âlimiydi. Asıl ismi Muhammed bin Maruf olup 1526’da Şam’da Türk kökenli bir aileden dünyaya gelmişti. Kadı olan babası gibi kendisi de medrese tahsili görmüş ve Mısır’a kadı tayin edilmişti. Yani bilim dünyamızın bu en mühim şahsiyeti de aslında bir din adamıydı.

1570 yılında ailesiyle İstanbul’a gelen Takıyüddin zamanın meşhur ulemasıyla görüşmüş ve sarayda müneccimbaşı tayin edilmişti. Kendisi padişah hocası ve şeyhülislam olan Hoca Sadeddin Efendi’nin dikkatini çekmiş ve O’nun teşvikiyle rasathanesini kurmuştu. Bundan maksat astronomi ilmindeki bazı problemlerin hâlledilmesi için rasatlar yapılmasıydı. Zira bu rasathane İslam tarihinde bir ilk değildi. Zaten İslam medreseleri ve büyük camilerin bünyesinde rasathane veya muvakkithane bulunurdu. Bu zarurîydi çünkü ibadetlerin vakit tayini için vazgeçilmezdi. Dolayısıyla Takiyyüddin medreseden ayrı ve hususi bir rasathane kurmuştur ancak bu, daha evvelki bilgilerin tashihi mahiyetindedir.

 

Yeni sayımızda!

Benzer konular