“Osman Gazi’ye ‘Ataman’ diyenlerin delilleri yok”

Osmanlı tarihçiliğinin en önde gelen isimlerinden olan Halil İnalcık ile saha çalışmalarında bulunmuş Doç. Dr. Uğur Altuğ ile Kronik Yayınları’nda çıkan “Cihan İmparatorluğu’nun Kurucusu Osman Beg” kitabı üzerine konuştuk.

TRT’de yayınlanan dizi sonrası Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna merak arttı. Oysa ilk devre ait kaynaklar sınırlı. Osman Bey’in biyografisini yazmak zor olmadı mı?
Evet, “Kuruluş” ve “Kuruluş Osman” dizileri için yapımcılarına, TRT ve ATV’ye teşekkür ederim. Bütün çalışmalar gibi, Osman Beg biyografisinin temelinde de bazı “zor”luklar bulunuyor. Kaynak azlığı sebebiyle kuruluş dönemi üzerine çöken sis perdesi, H. A. Gibbons’un 1916’da ileri sürdüğü asılsız görüşlerle daha da yoğunlaşmıştır. Birtakım araştırmacılar da meseleyi hâlen ilmî gizleme altında ideolojik ve taraflı yargılarla sunma eğiliminde. Maalesef bu tip yaklaşım ve ön kabûller ortamı daha da bulandırarak işi büsbütün zorlaştırmakta. Kaynak sıkıntısı ve bu bulanık ortam, araştırmacıların karşısına ilk etapta çıkan ekstra güçlükler. Ayrıca literatürde döneme ilişkin bazı kavram ve yapıların ıskalanmış ya da günümüz kodlarıyla değerlendirilmiş olması da işin cabası. Son derece titiz ve dikkatli olunması gereken ve her an, her noktasında hata yapma riskinin yüksek, hatta bazen kaçınılmaz olduğu “uzun ince bir yol”… İşin doğası gereği bu yolu yürüyerek değil, adeta emekleyerek katetmek zorundasınız. Fakat meseleye merak ve tutkuyla bağlanınca, bütün zorluklar bir motivasyon ve tatmin kaynağına dönüşüyor. Osman Beg efsanesini takip işi de, tüm zorluklara rağmen çok keyifli bir süreçti.

Devamı Gerçek Hayat’ın 1020.sayısında.

Benzer konular