Hattat Rakım Medresesi ve Türbesine hemşehrileri sahip çıktı

Gelin görün ki bu büyük sanatkârımızın türbesinin bulunduğu medrese yakın zamanlara kadar harap vaziyetteydi. Son derece değerli olan bu güzide mekân uzun uğraşlar neticesinde merhumun hemşehrileri olan Ünyeliler tarafından bakım-onarım (restorasyon) ve yeniden inşâ (rekonstrüksiyon) çalışmaları nihayete erdi.

Türbe ve medrese İstanbul Fatih’te Atik Ali Mahallesi’nde yer alıyor. Hattat Mustafa Rakım Efendi Medresesi, (ÜNSEV) Ünyeliler Kültür-Sanat Eğitim Vakfı’na, 2009 yılında 10 yıl süreyle tahsisi yapılıyor. Tahsis şartları gereği olarak; Ayhan Doğan’ın başkanlığını yürüttüğü Ünyeliler Vakfı, İstanbul 4. No’lu Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunulan medrese projesini takdim ediyor. İlgili kurul talebiyle süreç içinde birkaç kez revize ediliyor ve hazırlatılan tarih araştırma ve arkeolojik kazı raporları değerlendirilerek 2017 yılında onaylanıyor.

 

Devamı yeni sayımızda!

Benzer konular