Dünyaya teşrif etti iki cihan Serveri

Ol Rebi-ûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gece isneyn gecesi
Ol gece kim doğdu ol Hayr-ûl-Beşer
Annesi anda neler gördü neler

12 Rebiülevvel (9 Kasım 2019) tarihi Peygamberimiz (a.s.v.)’in hem dünyayı, hem ahireti, hem de Mekke’den çıktığı hicret yolculuğundan sonra Medine’yi teşrif tarihidir. Tesadüf mü, tevafuk mu siz karar verin. Mevlid lügatta “doğum yeri ve zamanı” demektir. Istılâhî olarak asıl kullanımı olan Hz. Peygamber’in (a.s.v.) doğum yılının kutlanması şeklinde kullanılmıştır. Efendimiz (a.s.v.)’in ahirete doğumu münasebetiyle ilk başlatılan ritüeller Fatımî Devleti’nde görülmektedir. Daha sonra Selahaddin-i Eyyûbî’nin kayınbiraderi Erbil Atabegi Begteginli Muzaferüddin Kökböri mevlidi büyük bir törenle kutlamaya başladı. Her devlette farklı âdet ve usûllerle gerçekleştirilen mevlid, daha çok ulema ve tasavvuf ehlinin hazır bulunmasıyla, zikirler ve hediyeler eşliğinde oluşturuldu. Endülüs ve Selçuklularda devam eden Mevlid geleneği asıl gelişimini sağladığı Osmanlılara intikâl etti.

Yazının devamı 933. sayımızda

Benzer konular