Bütün zamanların en büyük mimarı: Sinan

16. asır bütün dünya tarihinde “Türk asrı” olarak bilinir. Saltanatta bulunan Kanunî Sultan Süleyman’ın sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa, kaptan paşası (deniz kuvvetleri komutanı) Barbaros Hayreddin Paşa, mimarbaşısı ise Koca Sinan’dır bu muhteşem yüzyılda…

Benzer konular