Gerçek Hayat’ın içinden…

28 Şubat süreci “İslâmîlik” adına her alanda topyekûn başkalaşmanın başlangıcı sayılabilecek bir süreç olmuştu.

STK’lar büyük bir hızla sahneden çekilmiş, basın, hak ve özgürlüklerin müdafaası için liberal bir söylemin sadra şifa olacağı vehmine kapılmış, cemaatler asli faaliyetlerini askıya almış, siyaset, bambaşka bir mecraya girmek durumunda kalmıştı.

Özellikle gençler için “ağabeylik” yapacak (yol göstericilik demiyorum), zor zamanlarda müstakim duruş sergileyecek kimselere yahut oluşumlara hayati denecek ölçüde ihtiyaç duyulurken, mezkûr fırtına nedeniyle herkes adeta dükkânı kapamış, kepenkleri indirmişti.
İşte bu sürecin en kıyıcı olduğu günlerde “Vira Bismillah” dedi Gerçek Hayat…

Muhtemelen bu başlangıcın hikâyesini yazacak başka arkadaşlar olacağından tekrara düşmemek için geçiyorum bu faslı…

Ama bir hususun altını çizmem sanırım şart.

Bizim matbuat tarihimizde “ekol” olmuş ve bir okul hüviyeti taşımış birçok dergi olduğunu hepimiz biliyoruz.

Devamı Gerçek Hayatın yeni sayısında!

Benzer konular