Noam Chomsky ve Bataklıktaki Kurbağalar

Hilmi Yavuz ve diğerlerinin, Alev Alatlı’nın sözlerini olağanüstü bir çaba ile Chomsky, İsrail, Yahudilik, Hitler, Yahudi Katliamı, antisemitizm sözcük ve söz gruplarına boca etmiş olmaları rastgele bir davranış değildir. Bunun bir anlamı olmalı. Onların bu durumunu basit bir alınganlık olarak görmek doğru değildir.

Alev Alatlı, Ayşe Böhürler tarafından hazırlanan ve Haber Türk’te yayımlanan Kelebek Etkisi programında Noam Chomsky hakkında “Chomsky bir kere 87 yaşında bir adam. Amerikan solundan yetişmiş New Left artığı bir Yahudi ve anarşist solculardandır. Dilbilimci diyorlar, doğru ama İbranicedir alanı. Öyle cihanşümul bir dilbilimci filan da değildir.” dedi ve birçok cepheden ateş altına alındı. İlk ateşi Hilmi Yavuz ve Ahmet Hakan açtı. Açılan ilk ateşten sonra Alev Alatlı hakkında birbiri ardınca birçok yazı yayımlandı ve bu yazarlar, Hilmi Yavuz’un açtığı yoldan gittiler. Alev Alatlı’nın Chomsky hakkında söylediği sözlerden sonra karşılaştığı tepkiler hakikaten anlamlıdır ve üzerinde durmaya değer niteliktedir.