Dünya kadim tıbba dönmenin yollarını arıyor!

İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t-Tıbb eseri başta olmak üzere İmam-ı Gazali’nin meşhur eseri İhya’nın Yusuf Sıdkî el-Mardinî Tercümesi ve Şerhi, Vankulu Lügati, En-Nurul’un Furkan Kur’an Lügati, İlk Yapma Dil olan Baleybelen, Kınalızade Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâî’si, Tuhfe-i Hattâtin, Aşçı Dede’nin Hatıraları, Menakıb-ı İbrahim Gülşeni, El-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsu’l-Muhît gibi eserleri bugüne kazandıran Prof. Dr. Mustafa Koç ile El-Kanun Fi’t-Tıbb merkezinde olmakla beraber, günümüz üniversitelerin durumu ve tıp tarihine kadar uzanan keyifli bir mülakat gerçekleştirdik. Son derece bilgilendirici, etkileyici mülakatın ilk bölümünü bilginize arz ediyoruz. İnşaallah devamını ileriki sayılarımızda bulacaksınız.

Devamı Gerçek Hayat 972. sayısında…

Benzer konular