Kârîsine kitap suâlleri

Ahmet Mercan

KİMDİR

13 Mart 1956, Bayburt doğumlu. Bayburt Endüstri Meslek Lisesi (1975) mezunu. İstanbul’da grafikerlik, Giz Ajansta editörlük, Selam dergisi yazı işleri müdürlüğü, İnsan Hakları Araştırmaları dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1998’den itibaren bir sesli yayıncılık kuruluşunu yönetti. Yazı ve şiirleri 1984’ten itibaren Özgür ve Bilge, Bilgi ve Düşünce, Yedi İklim, İmza, Özülke, Kardelen, Düş Çınarı, Kitap Dergisi ve Kültür Dünyası, Özgür İrade, Selam ve Umran dergilerinde yayımlandı. Pamuk Bulut Ormanı adlı oyunu 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Otuzdan fazla radyo oyunu çeşitli radyolarda seslendirildi. Radyofonik oyun tarzında çok sayıda oyun yazdı ve yönetti. Elliyi aşkın şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi. Marmara FM ve Akra FM radyolarında “Mercan Kayalıkları” adıyla kültür programları hazırladı ve sundu. Mazlum-Der İstanbul Şube Başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

Yakın zamanda ruh, gönül ve zihin dünyanızda müspet tesir icra eden bir kitap adı lütfeder misiniz?
Kitabü’t-Tevhid

Sizde bu tesiri vareden âmil nedir?

Günümüze ait pek çok kelami meselenin yetkin bir alim tarafından ele alınıp tatmin edici sonuçlara ulaştırılması…

Sizde fark var eden bir eseri “bu eseri mutlaka okumalısınız” diyerek etrafınıza tavsiye ediyor musunuz?
Hararetle tavsiye ediyorum.

Sizin için mânâlı kitapların ferdi okuma dışında cemiyet halinde okunmasını faydalı bulur musunuz?

Özellikle bu eser topluca ders yapılmasında temellerin sağlam atılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Birlikte tahlil etmek konunun içselleşmesinde önemli bir yöntemdir.

Kendi kimliğinizi bir kitap ya da müellifle adlandırıyor musunuz?

Kendime daha yakın hissettiklerim var. Ancak zaman mefhumu farklılaşmayı kaçınılmaz kılıyor.

Kitap alırken dil çehresi sizi şekillendiriyor mu, yani tercihinizi etkiliyor mu?

Fazla etkilemiyor.

Kitap alırken kitabın (isim, kapak, isim, kağıt gibi) şekli size tesir ediyor mu?

Etkilemez. Genelde okumalarıma ait yahut isim üzerinden kitap alırım.

Kitap neşreden yayınevi sizin için önemli mi?
Yayın ciddiyetini, çizgisini beğendiğim yayınevlerinin varlığı önemli. Yazar önemli, çeviriyse mütercim yazar kadar önemli. Bununla birlikte, mukayese imkanı yoksa, aradığım kitabı bulduğum yerde alırım.

Rus ihtilalinde Yahudilerin rolü

Yahudilerin ve Siyonizmin Bolşevik Rus ihtilali ile münasebetlerinde, Amerikan Harbiyei Umûmiye ikinci Bürosunun 1919 başlarında hazırladığı ve Amerika’daki Fransız yüksek komiserliğine verdiği muhtıra dikkate değer gerçekleri ortaya koymaktadır. Muhtıranın ilk kısmında, ‘’Yahudi Siyonist Teşkilatı’’nın maruf gizli protokolünün onuncu, maddesinin aynen iktibas edilmiş olduğu görülmektedir. Bu gizli protokol maddesi aynen şöyledir:
‘’Tanrı size, siz seçkin kullarına Dünyaya yayılma kudreti bahşetti. Bu kudret başkalarına zaaf gibi göründüğü halde, aslında bizim kuvvetimiz olmuştur. Ve bizi, şimdi dünya hakimiyetinin eşiğine getirmiştir. Bu esaslar üzerine dünya hakimiyetinin kurulmasına az kalmıştır.’’

Muhtıra 1897 tarihli gizli Yahudi protokolünün onuncu maddesinden sonra şunları anlatıyordu:
1916 Şubatı’nda, Rusya’da bir ihtilalin hazırlanmakta olduğu ilk defa öğrenildi. Aşağıda isimleri yazılı şahıs ve müesseselerin bu ihtilal hareketinin içinde oldukları anlaşıldı: Jacob Schiff, Kuhn, Loeb ve Şirketi (Yahudi Şirketi), Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Serome H. Hanauer, Guggenheim, Max Breitung. Geçen isimlerin hepsi Yahudi’ydi. Bir yıl sonra ise Rus İhtilali patlak verdi. 1917 Nisan’ında alenî bir açıklama yapan Jacob Schiff, Rus İhtilali’nin ancak kendi malî desteği sayesinde başarıya ulaştığını söyledi.

Çarlık generallerinden Netcheolodon’un kaleme aldığı Rus İhtilali ve Yahudiler kitabı, dünyada ve Türkiye’ de hala cari olan Yahudi ifsad ve ihanetlerinin anlaşılmasında, Komünizm ve bütün ictimai kargaşalıkların arkasındaki karanlık müessirlerin teşhisinde son derecede faydalı ve aydınlatıcı bir eser.

Benzer konular