Kârîsine kitap suâlleri

 Yakın zamanda ruh, gönül ve zihin dünyanızda müspet tesir icra eden bir kitap adı lütfeder misiniz?
Babanzade Ahmed Naim’in İslam’da Irkçılık ve Milliyetçilik Davası eseri.

Sizde bu tesiri vareden âmil nedir?
Günümüzde dünya üzerindeki kriz bölgelerinin maalesef yüzde 60’ı, 30 İslam ülkesinde. Yine dünyada yardıma muhtaç 90 milyon insanın 63 milyonu da yine Müslümanlar. Batıda ‘Aydınlanma’ ile başlayan kavmiyetçilik belâsı bizde batılı ülkelerde olduğu gibi işlemedi. ‘Tevhid’e aykırı bu ayrışmalar, genetiğimize aykırı olduğu için İslam coğrafyalarında kargaşaya neden oldu, oluyor. Babanzade Ahmed Naim gibi bir Osmanlı münevverinin bir asır önceki tenkitleri güncel meselelerimize de ışık tutuyor.

 Sizde fark var eden bir eseri “bu eseri mutlaka okumalısınız” diyerek etrafınıza tavsiye ediyor musunuz?
Evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Mesela yıllar önce okumuş olmama rağmen Muhammed Esed’in Mekke’ye Giden Yol eserini özellikle gençlere okumalarını tavsiye ediyorum. Zira dijital teknoloji bağımlısı gençlerin, çölün sıcak rüzgarları ile sarmalanarak İslam’ı seçen batılı bir müfessirin, neyi merak ederek çöllere düştüğünü öğrenmesini istiyorum.

 Sizin için mânâlı kitapların ferdi okuma dışında cemiyet halinde okunmasını faydalı bulur musunuz?
Ben yapım gereği okuduğum kitap ile daha anlamlı bir rabıta kurduğuma inandığım için ferdi okumaları seviyorum. Ancak günümüzde özellikle gençleri sosyal bir varlık olmaktan alıkoyacak raddeye varan teknoloji bağımlılığına karşın, okuma gruplarının en azından onların sosyalleşmesine vesile olacağını düşünüyorum.

 Kendi kimliğinizi bir kitap ya da müellifle adlandırıyor musunuz?
Okumak, o eserle bir anlam bağı kurmaktır aynı zamanda. Kendi kimliğimi bir kitap veya müellifle adlandıramam. Çünkü anlam dünyamı olgunlaştıran ve şekillendiren çok fazla eser ve müellifle tanıştım. Her biri gönül dünyamda ayrı bir yere sahiptir.
Kitap alırken dil çehresi sizi şekillendiriyor mu, yani tercihinizi etkiliyor mu?
Bir kitabın üslubunun, dilinin insanı etkilememesi mümkün mü? Mesela, Halil Cibran’ın binlerce yıl önceden sesleniyormuş gibi hala dünyada okuyan herkesi etkileyebilmesini inkar edebilir miyiz? Dolayısıyla tabi ki evet…

 Kitap alırken kitabın (isim, kapak, isim, kağıt gibi) şekli size tesir ediyor mu?
Bir kitabı alırken kapağı, ismi veya kâğıt kalitesinden ziyade muhtevasının tercih edildiği bir kuşaktanız artık. Haliyle ‘görsel çağ’dan bir önceki kuşağa ait olan benim için kitabın önsöz veya kapak yazısı bile o eseri tercih etmem için biçimden daha önemli.

 Kitap neşreden yayınevi sizin için önemli mi?
Kitabın nereden neşredildiği, yani yayınevi önemlidir. Mesela, daha çok kişisel gelişim ve popüler kitaplar neşreden bir yayınevi yerine, bildiğim, tanıdığım, tercüme veya telif eserde gösterdiği hassasiyete, itinaya güvendiğim bir yayınevi tercih sebebimdir.

Benzer konular