İngiltere’nin radikal İslam’la gizli ittifakı

“Dünyanın petrol üreten bölgelerinde inişe geçen nüfuzunu koruma çabasıyla İngiltere’nin Radikal İslam ve terörizmin birinci derecede destekçisi olan devletlere hatta nev-zuhur gruplara sıkça verdiği kritik desteğin şaşırtıcı, derin bir şekilde rahatsız edici kanıtı. Büyük oranda gizli kalmış bir tarihi açığa çıkarmak son derece değerli bir katkı. Ve de zamanlaması mükemmel…

Noam Chomsky

Winston Churchill 1919 yılında İngiltere Savaş Bakanı iken şöyle demişti:

“İngiltere şu anda dünyanın en büyük Müslüman Gücü’dür.”

Oysa çok değil, bir kaç on yıl önce, dört kere İngiltere Başbakanlığı yapmış Gladstone elinde bir Kur’an-ı Kerim olduğu halde Parlamento Kürsüsü’nden avaz avaz bağırıyordu:
“Bu kitap varoldukça, yeryüzünde barış olmayacak.”

Ne değişmişti?…

Çok şey!…

An itibariyle Osmanlı İmparatorluğu tasfiye edilmişti. Başkenti İstanbul, İngiltere önderliğinde işgale uğramış durumdaydı. Üstelik “üzerinde güneş batmayan” İmparatorluk, ne de olsa dünyadaki Müslüman nüfusun yarısından fazlasını egemenliği altında barındırıyordu.

İngiltere’nin İslam ile olan ilişkisinin seyir çizgisi, hep böyle konjonktürel iniş-çıkışlar ekseninde kaotik ve dolambaçlı olagelmiştir.

Mark Curtis, “Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam (Gizli İlişkiler: Britanya’nın Radikal İslam ile Gizli İttifakı)” adlı kitabında, bu ilişkinin pek de irdelenmemiş bir yönüne projektör tutmaya çalışıyor. İmparatorluk günlerinin “böl ve yönet” politikasından günümüzdeki Irak ve Afganistan olaylarına değin çıkara dayalı ilişkiler ağında İslam eksenli oluşumlarla kimi zaman manipülatif ilişkiler kuran, kimi zaman gizli ittifaklara girişen bir İngiltere portresi çiziyor. İlginç iddialar var kitapta. Örneğin Osmanlı hilafetine karşı İngiltere’nin Arap hilafeti tezi… Bir zamanların can düşmanı Sudan’daki Mehdi hareketiyle 1920’lerde masaya oturulması… Ortadoğuda yükselen milliyetçi akımları dengelemek için İslami hareketlerin desteklenmesi… Irak işgali sonrası Basra bölgesinde Şiiler ile kurulan ittifak…

Kitabın en ilginç bölümlerinden biri de 1942 yılında İhvan-ı Müslimin ile Mısır hükümeti kanalıyla kurulan temas. İhvan bir yandan milliyetçi Vefd Partisi’ne karşı denge unsuru olsun diye sistemin içine çekilirken diğer yandan ajanlar eliyle kontrol altına alınmaya çalışılmıştı.

İhvan ile ilgili bölümü kitabın 24. sayfasından aktaralım.

“1942 itibariyle İngiltere İhvan-ı Müslimin’i finanse etmeye başladı. 18 Mayıs’ta İngiltere Elçiliği Başbakan Emin Osman Paşa ile resmi olarak elçilikte buluştu. İhvan ile ilişkiler tartışıldı ve birkaç noktada mutabık kalındı. Bunlardan biri, Vefd Partisi’nden İhvan’a değin devlet yardımının ihtiyatlı bir şekilde hükümetçe karşılanması ve bazı hallerde İngiltere Elçiliği’nden yardım alınması. İlaveten, hükümetin İhvan içine güvenilir ajanlar sokması ve bu ajanlardan gelecek istihbaratın Elçilik ile paylaşılması. Elçilik de buna mukabil – Biz, kendi adımıza, İngiltere kaynaklarından gelecek istihbaratı hükümet ile paylaşmayı taahhüt ederiz – demekteydi.”

7/7 olarak da bilinen 2005 Londra patlamaları sonrası kitabı yazmaya karar veren yazar, Ulusal Arşiv’de aylarca çalışarak 10.000 civarında gizli belgeyi incelediğini ve kitabın yaklaşık dört yılını aldığını belirtiyor. Serpent’s Tall tarafından 2010 yılında ilk baskısı yapılan kitabın 2011 ve 2012 yıllarında genişletilmiş baskıları yapılmış.

Son yıllarda yaşanan olaylar ışığında İngiltere – DAEŞ ilişkileri ve Suriye’de yaşananlar üzerine birkaç kelam edilmesi kitabı daha da cazip hale getirebilir. Kitaptaki en temel eksiklik ise Osmanlı’ya dair birkaç bahis dışında Türkiye’nin neredeyse kapsam dışı kalması.

Mark Curtis kimdir?

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde – ki Chatham House olarak da bilinir – araştırma asistanı olarak çalışmış, yakın vakte kadar Dünya Kalkınma Hareketi’nin direktörlüğünü yapmıştır.
Kitapları:

1- Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam, Serpent’s Tail. 2010

2- Dirty Wars: Britain’s Collusion with Radical Islam, Verso, 2008

3- Unpeople: Britain’s Secret Human Rights Abuses, Vintage, 2004

4- Web of Deceit: Britain’s Real Role in the World, Vintage, 2003

5- Trade for Life: Making Trade Work for Poor People, Christian Aid, 2001

6 -The Great Deception: Anglo-American Power and World Order, Pluto, 1998

7 -The Ambiguities of Power: British Foreign Policy since 1945, Zed, 1995

Benzer konular