Mısıroğlu hakkında yazılanlar

Mehmed Şevket Eygi – Milli Gazete

Merhum Kadir Mısıroğlu

1 Ramazan’da aziz ve kadim dostum Kadir Mısıroğlu’nu âhirete yolcu ettik. Namazı yeni yapılan Çamlıca Camii’nde cami dolmuştu, bendeniz dışarıda kıldım.

Merhum Kadir beyi nasıl tanırım?

O Allah’a, Resulullaha (Salât ve selam olsun ona), Kur’an’a, ahrete iman eden bir Müslüman’dı. Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslüman’ıydı. Ümmet-i Muhammed’e büyük kültür hizmetleri etmiştir. Din düşmanlarını çok üzmüştü.

Muharrem Toğrul – Mücerret

Bir çınar…

Fersiz ve takatsiz gözleri ile medeniyet ufkumuza bakan, nice müjdeyi afaktan haber veren o ulu çınarın dip sürgünü…

Kürsülerden, kitaplardan, ekranlardan imkân bulduğu her mecradan “sevaba haris” olmanın neticesi ile bıkmadan, usanmadan anlatan, sözünü sesini mümkün olduğunca uzaklara taşımaya gayret eden, hakkın hizmetinde, hakikatin peşinde bir ömür…

D. Mehmet Doğan – Karar

Zor bir yazı…

Gidenin ardından yazmak zordur. Hele Kadir Mısıroğlu hakkında yazmak daha da zor.

Kadir Mısıroğlu Türkiye’nin put kırıcılarındandı. Mesela, Lozan putunu kırmaya yürüdü. Lozan konusu dokunulmazlardandı, eleştirmek bile tehlikeli idi; tam mânâsı ile tabu idi. Kadir Bey, Muhtemelen “Lozan hezimettir” dememek için kitabına “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” adını verdi. İlk 1965 yılında yayınlanan bu kitap “inkılâp tarihi” kültüne karşı ilk güçlü tavırdı.

 

Benzer konular