Ölüm, yok olma değildir!

Zevcesi Aynur Mısıroğlu

Ankebût Suresi’nin 57. Ayet-i Celilesi’nde ‘Her canlı ölümü tadacaktır, sonunda bize döndürüleceksiniz” buyurulur!

“Küllü men aleyhâ fân” Yani Allah’tan başka kim varsa fânidir. Bâki olan yalnız Allah (c.c.)’tır.

Ölüm bütün canlılar için mukadderdir. Hakikatte Âdem (a.s.) nesline ebedî hayat bahşedilmiştir. İmtihanla dünyaya gelip, vefat ile gerçek hayata kavuşacaklardır. Likâ, Allah (c.c) ile buluşacaklardır.

Devamı Gerçek Hayat 968. sayısında.

Benzer konular