Paralel çete kozmik odadan ne çaldı?

Bir aile için yatak oda­sı ne kadar mahrem­se devlet için de o öl­çüde mahrem olan askeri bilgilerle dolu oda­ya girildiğinde tarih 25 Ara­lık 2009, günlerden Cuma idi. Tıpkı bir dönemin kud­retli generallerinin darbe ha­rekâtlarını, hafta sonu tati­linden önce, Cuma günü (27 Mayıs ve 12 Eylül buna ör­nektir) uygulamaya koy­maları gibi Gülenci yargı mensupları da Kozmik Oda araması için Cuma günü ka­rar çıkarmıştı.

Gülenist Hâkim Kadir Kayan, sınırlı sayıdaki aske­ri personelin bile karmaşık şifrelerle ve göz, parmak ta­nıma sistemiyle girdiği oda­ya mahkeme kararıyla girdi. Kararı veren yine kendisinin üye olduğu Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi idi. Kayan, devletin, Paralel Devlet Yapı­lanması (PDY) ya da Fethul­lahçı Terör Örgütü (FETÖ) adı verilen yapılanma ile mü­cadelesinin başladığı 2011 yı­lında Kozmik Oda aramasın­dan ötürü ödüllendirildi ve Yargıtay Üyeliği’ne seçildi.

Kozmik Oda araması­nın askeri ve istihbari açıdan ne anlama geldiği, iki yıl ge­cikmeyle Gülen Örgütü’nün MİT Müsteşarı’nı tutuklama­ya çalıştığı 7 Şubat operas­yonundan sonra anlaşılma­ya başlandı.

Bu yazıda, cevabı bir öl­çüde bilinen Kozmik Oda’da­ki sırlar nelerdi sorusunun yanıtını vermeye çalışırken, o gün 25 Aralık 2009’da oda­dan alınan, absürt ve ironik, ama aynı ölçüde de gerçe­ği yansıtan bir ifadeyle söy­leyelim; mahkeme kararıyla çalınan sırların bugün Türki­ye’ye karşı yapılmak istenen operasyonun istihbari ham­maddesine nasıl dönüştürül­düğü sorusunun cevabının izlerini de süreceğiz.

Baştan başlayalım: Koz­mik Oda’ya girilmesine vesi­le olan soruşturma, 24 Ara­lık 2009’da ta ABD’den gelen bir ihbar üzerine başlatılan kurmaca bir suikast senar­yosu ile ilgiliydi. ‘Sözde sui­kast’ın, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yö­nelik olarak planlandığı iddia edilmişti. Bunun için Anka­ra Seferberlik Bölge Başkan­lığı’nda görevli üç subayın alıkonulması ve Arınç’a sui­kast düzenleyecekleri iddi­ası ile kovuşturulması gere­kiyordu. Planın bu aşaması, düzmece suikast planlarıyla Gülenci polis ve savcılar ta­rafından şipşak kotarıldı.

 

Devamı Gerçek Hayat’ın 796. sayısında…

Benzer konular