Nedir şu Misak-ı Milli korkusu?

Misak-ı Milli kelimesinin Batılılara Osmanlı’yı çağrıştırması, genlerine işlemiş, başedilmez bir korkunun açık bir dışavurumu. Zira Misak-ı Milli, en nihayetinde küçüle büzüle asgari sınırlarına çekilmiş, Avrupa ve Afrika topraklarından vazgeçmiş, Ortadoğu’yu neredeyse tamamen bırakmış mağlup bir imparatorluğun “durumu kabulleniş”i bir bakıma. Ama Batı’nın buna bile tahammülü yok.

Devamı Gerçek Hayat’ın 836. sayısında…

Benzer konular