Made in Türkiye

Türk tipi başkanlığı içeren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, teşkilat modellemesi ile yine Türkiye’ye özgü bir yönetim getiriyor. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti, dünyadaki örneklerin de incelenerek ortaya koyulan yönetim sistemiyle Türkiye’ye özgü bir yapı ortaya koyuyor.

24 Haziran seçimi ile birlikte Türkiye’nin tanışacağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin teşkilat yapısı belli oldu. Yeni yapılanmaya göre 9 kurul, 8 başkanlık ve 4 ofis bulunacak. Bakanlık sayısı ise 26’dan 16’ya indirildi. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti, dünyadaki örneklerin de incelenerek ortaya koyulan yönetim sistemiyle Türkiye’ye özgü bir yapı ortaya koyuyor.

YALIN MODEL

Daha yalın düşünülen yeni yönetimde, makamların azaldığı, yeniliklere daha hızlı adapte olunacağı belirtiliyor. İnsan kaynaklarının geliştirilmesine imkan sağlayacak sistem, dijital dönüşümün gerçekleştirilmesini de sağlayacak. Karar alma süreçlerini hızlandıracak yönetim modelinin, küresel rekabet gücü yüksek, yetki ve sorumluluk alanları net olacak.

4 OFİS KURULACAK

Yeni sistemle birlikte Türkiye “ofis” kavramını daha sık duyacak.  Yeni yapılanmaya göre cumhurbaşkanlığı bünyesinde finans, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım olmak üzere 4 ofis bulunacak. Ofisler başkana en yakın çalışan kadro görevini üstlenecek. Bu ofisler cumhurbaşkanı ile birebir çalışırken, bürokrasiye takılmadan Cumhurbaşkanının önceliklere göre çalışacaklar. Tüm bakanlıkları da ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan ofislerin görevleri ise şu şekilde:

YATIRIM OFİSİ: Büyük yatırımları destekleyecek. Yatırımcıların önünü açacak.

FİNANS OFİSİ: İstanbul’un finans merkezi olması için çekim merkezleri oluşturacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ: Evrak yükünü azaltacak. Devlet işlerinin hızlanmasını sağlayacak. Siber güvenlik, büyük veri analizi ve yapay zeka çalışmalarını koordine edecek.

İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ: Türkiye’nin insan kaynakları envanteri oluşturulacak. Yeteneklerin keşfi sağlanacak. Genç yetenek projelerinin startı verilecek. Tersine beyin göçü projeleri sistemli hale getirilecek. Kamu çalışanlarının performans ve memnuniyetini arttıracak projeler hayata geçirilecek.

KURULLAR İLERLEME RAPORU HAZIRLAYACAK

Yeni sistemde politik öneriler geliştirmek için 9 kurul tesis edilecek.  Politika önerilerini geliştirecek olan kurullar, bunların hayata geçme sürecini takip edecek. Talep, ihtiyaç, etki ve analizini yapacak. Politika yapım sürecinde paydaşların arttırmasını sağlayacak.  Kurullarda iş dünyasından, üniversitelerden, kültür sanat, bilim, ekonomi gibi alanlardan uzman kişiler politika inşa süreçlerine dahil edilecek. Kurullar eliyle icra faaliyetleri izlenip ilerleme raporları hazırlanacak. STK’ların, akademi ve sektör temsilcilerin politika yapım sürecini takip edecek 9 kurul sırasıyla şunlardan oluşuyor: “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalar Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.” Bu kurullar direk cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacaklar.

BÜTÇE BAŞKANLIĞI OLUŞTURULACAK

Yeni yönetim ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı oluşturulacak. Bu başkanlık ile bütçe disiplini pekiştirilecek. Bütçe yönetimi daha verimli hale getirilecek. Bir diğer kurulacak başkanlık olan İletişim Başkanlığı ile daha kapsayıcı ve etkin iletişim sağlanacak.  Devletin ve cumhurbaşkanlığının basın yayın ve iletişimine dair bütün çalışmalar buradan koordine edilecek. Mevcut sistemde farklı isimle çalışan bazı kurumlar başkanlık adıyla buraya tanışacak.

HEPSİ ONA BAĞLI

Yeni sistemde Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanına bağlı kuruluşlar olarak görev yapacak. Yeni dönemde özel kalem müdürlüğü muhafaza edilirken Cumhurbaşkanlığı bünyesinde idari işler başkanlığı da bulunacak. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği ise tarih olacak.

YARDIMCILARI SAYIYA BAĞLI OLACAK

Yeni yönetimde başkan yardımcılarının sayıları da parlamentodaki yapıya bağlı olacak. Parlamentodaki sayı başkanın yardımcılarını belli etme noktasında kararı etkileyecek.

65 KURUL KALDIRILIYOR

Diğer yandan mevcut halde hizmet veren 65 kurul, komite ve konsey de kaldırılıyor. Kaldırılan bu kurullar yeni yönetimde oluşturulacak 9 adet kurulun çatısı altında toplanacak.

26 BAKANLIK 16’YA İNİYOR

Yeni yönetim modeli özellikle yürütmede çok daha hızlı sonuç odaklı hareket edecek. Bu doğrultuda mevcut bakanlık sayısında azaltmaya gidildi. Bakanlıkların işlevselliğini ve verimliliğini artırmak için bazı bakanlıklar da birleştirildi. Yeni bakanlıklar şu şekilde: “Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı.”

10 bakanlık ise birleştirilerek 5 bakanlığa indirildi: “Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Ekonomi Bakanlığı”

EKONOMİ YÖNETİMİ SADELEŞTİRİLDİ

Ekonomi alanında da önemli adımlar atıldı. Yapılan yeni düzenleme ile ekonomi yönetiminde sadeleştirmeye gidildi. Ekonomi konusunda görev yapan 6 bakanlık birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere 3’e indirildi. Yeni dönemde ekonomi, üretim, finans ve ticaret ayaklarında daha etkin olunması hedefleniyor. Yatırım ofisleri ile büyük yatırımlar desteklenerek Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

LİDER ÜLKE OLMA ADIMLARI

Türkiye’nin lider ülke olması için ‘ileri demokrasi, hızlı adalet, bağımsız enerji, üretim üssü, çevre, güçlü diplomasi ve adil dünya’ başlıkları altında gerekli adımların atılması belirtiliyor. Sosyal devlet alanında ise istihdam, toplumsal huzur, refah, aile ve gelir adaletinin sağlanması hedefleniyor.  Yeni dönemde bilim alanında önemli adımlar da gündeme gelecek. Bu alanda AR-GE, eğitim, bilgi üretimi, yetenek üretimi ve yeniliklere öncelik sağlanacak.

HERKES KENDİ İŞİNİ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçler ayrılığını zayıflatmadığını aksine daha da güçlendirildiğini söyleyen Erdoğan,  “Yeni sistemle herkes kendi işini yapacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemle çözüm üreten ve sonuç odaklı devlet anlayışı ile sorunların çözüleceğini, bürokrasinin azalacağını ve kararların hızla alınacağını kaydetti .  “Demokrasi ve Cumhuriyet’in temel esası olan güçler ayrılığını daha da güçlendireceğiz” diyen Erdoğan, “Yasama ve Yürütme pratikte aynı gücün kontrolünde oluyordu. hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkanı yoktur. Göreve geldiğimizde her alanda önemli projeler gerçekleştirdik. Sonuç odaklı olmaya önem verdik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. ‘Bürokratik oligarşi’ diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Yatırımların ve yatırımcıların önünü açacağız. Milli gelirin artmasıyla istihdam artacak.

ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum, bir yandan daha çok proje üretilmesi ve hayata geçirilmesine imkan sağlayacak, diğer yandan da küresel rekabette, ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak.

Benzer konular