Suriye, Asuri değil Müslüman yurdu

Nasıl ki Kemalist rejim, Osmanlı ve İslam’a düşmanlık etmişse, Osmanlı topraklarında kurulan rejimler de, Osmanlı’yı işgalci, sömürgeci gösterdi ve Türkleri kötüledi. Yeni dünya düzeninin hâkimi Yahudi baronlar ve kuklaları masonlar, takma adı Tekin Alp olan Yahudi Moiz Kohen ile Kürt Ziya Gökalp’e Türk milliyetçiliği yaptırdı. Halepli Türk Abdurrahman Kevâkibî’ye de Hilafet düşmanlığı ve Arap milliyetçiliği…
Müslümanların Halifesi ve Osmanlı’nın sultanını tahttan indirmeye gelen 4 kişiden biri Ermeni, biri Arnavut, biri Yahudi, diğeri ise Gürcü’ydü. Hiçbiri Türk olmadığı gibi dördü de masondu.

Detaylar yeni sayımızda…

Benzer konular