Mü’min bir devlet Reis’i

Mü’min bir devlet reisinin yüklendiği ve icra ettiği görev, Peygamber mesleğidir, tıpkı çobanlık gibi. Muvahhid, ahlâklı, âdil ve çalışkan bir devlet reisi, devlet kadar tebaa için de büyük bir nimet. Şüphesiz ki, aynı hasletlere sahip bir halk da, devlet reisi için bulunmaz bir hazinedir.
Allah-ü Teâlâ hazretleri âdil ve ahlâklı insanların mutlak yardımcısıdır ve Allah’ın yardım ettiği kul, lider ve devlete hiç kimse zarar veremez.
Öte yandan Türkiye’nin mazlumlara yönelik maddî ve manevî yardımları, mazlum milletlere siyasî ve iktisadî destekleri, şüphesiz ki Allah-ü Teâlâ hazretlerinin hoşnut olacağı davranışlardır. Aynını içte ve dışta çoğaltarak sürdürmek kayıp değil, kazançtır.
Yine şehitlik veya gazilik nasip olsun yahut da olmasın, dinini, nâmusunu, izzetini, şerefini, toprağını ve devletini muhafaza için 15 Temmuz gecesinde sokağa çıkıp fiili dua etmenin bir neticesi olarak Allah’ın yardımı gelmiştir. Hâkeza reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan da hem milletine direnme çağrısı yaparak, hem de fiilen direnişe katılıp yöneterek Allah’ın yardımına vesile olmuştur.
Hiçbir şey yapmayıp yardım beklemek bizim ne inancımız, ne de tarihimizle bağdaşmaz. Hulefâ-yı Râşidinden sonra zikredilmek şartıyla Müslümanların Ömer b. Abdülaziz, Harun Reşid, Nureddin Zengi, Selahaddin-i Eyyubi, Selçuk Bey, Tuğrul Bey, Alp Arslan, Melikşah, Kılıçaslan, Rukneddin Baybars, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Fatih, Yavuz, Abdülhamid Hanlar gibi nice kılavuzları olmuştur ki, bunlar başta olmak üzere nice sultanlar İslam’ın bayraktarlığını yapmıştır.
Yine bugün, geçtiğimiz hafta Pakistan Başbakanı İmran Han’ı Erdoğan için, “Pakistan’da seçimlere girse kazanır. Hem muhalefetin, hem hükümetin birlikte sıralara vurduğunu ilk kez gördüm” şeklinde konuşturacak bir devlet Reis’imiz var Elhamdülillah!
Hiç şüphesiz ki, İslam kavmiyetçiliği reddeder. Lakin Türk milletinin İslam’la müşerref olması sonrasında ümmete liderlik ettiğini de kimse inkâr edemez. Yusuf Has Hacib derki: “İyi, yokuş tırmanmak gibi güçtür, kötü ise iniş gibi kolaydır. İnsanın yaratılışına sinmiş olan ahlâk, ölüm onu bozmadıkça bozulmaz!” Batı bile hangi kavimden olursa olsun Müslüman’ı ‘Türk’ olarak adlandırmıştır ve bu boşuna bir adlandırma değildir.
Ümmet uzun zamandır hasret olduğu liderini, Türkiye’yi şaha kaldıran, siyasî, iktisadî ve askerî bir güç hâline getiren Recep Tayyip Erdoğan’la bulmuştur. Bu sözler bir hamaset değil, Müslüman dünyanın ezici çoğunluğunun ortak kanaatidir.
Türkiye’nin bir asırdır ilgisiz kaldığı coğrafyalarla kurduğu bağa… Filistin, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan, Kırım, Ukrayna, Kosova, Yemen, Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Bosna, Somali, Sudan, Mısır, Katar, Karabağ, Sırbistan, Kafkaslar, Makedonya, Venezuela gibi zulme mâruz kalanlara…
Açlık ve afetlere maruz kalmışlara… Müslim-gayrimüslim ayırımı yapmaksızın ahlâkî zemindeki insanî, siyasî ve askerî yardımlarına dek uzanan siyaseti, Türkiye’nin insanlığın yeniden umudu olmasına neden olmuştur. Bunu sağlayan şey, Erdoğan’ın basiret ve ferasetli siyasetidir. Erdoğan ismi vicdan sahipleri için mutluluk, ruhları kararmışlar içinse bir yaradır.
Askerlerin vesayeti, nüfuzlu ve beyaz yakalı tefecilerin enflasyon ile faiz kıskacı üzerinden yürüttükleri iktisadî soygun, askerî ve teknolojik olarak dışa yahut birkaç masonik gruba bağımlılık ve akabinde gelen her nevi istikrarsızlıkla kıskaca alınan Türkiye’yi başka bir ruha büründürmesi de ortadadır.
Bir çivinin bir nalı, bir nalın bir tırnağı, bir tırnağın bir ayağı, bir ayağın bir atı, bir atın bir komutanı, bir liderin bir ülkeyi, bir silkinişin tüm Müslümanları, bir itirazın bütün dünyayı kurtarış gerçeği, Türk halkı ve Lideri tarafından bir kez daha ispatlanmıştır.
Bilvesile, Reis’imiz Erdoğan’a şükranlarımızı arz eder, uzun ömür, sıhhat ve afiyet niyaz ederiz. İslam ve insanlık dâvâsı mücadelesinde Allah (c.c.) yar ve yardımcısı olsun. Âmin!

Benzer konular