Koronadan değil Alman’dan kork!

Almanya denilince akla ilk olarak gurbetçiler değil, Türkiye’nin gelişip büyümesinden en çok rahatsız olan 7 ülkeden birisi olduğu gelmeli. Bu ülkelerin İran, Rusya, Almanya, İsrail, Fransa, İngiltere ve Yunanistan olduğunu bilen bilir.
Gerçek Hayat olarak bu hafta Almanya’yı kapak konusu yapıyoruz. Çünkü Osmanlı’nın parçalanmasındaki en büyük rol ne yazık ki, Almanlara ait. Sadece Osmanlı değil, günümüz Türkiye’sinin ayağındaki en büyük prangalardan biri de gamalı Alman haçı.
Denizlere mesafesi, bugünkü Almanya’nın Prusya adıyla birleşinceye dek 30-40 parçaya bölünük olması, komşuları gibi sömürgecilik yapmasını geciktirir Almanya’nın. Toparlandıklarında ise Osmanlı Rus tehdidi altındadır. İngiliz, Fransız ve diğer haydutlara karşı Almanlarla ittifak kurulur.
Almanların aç gözlülüğü, Anadolu’ya ve Anadolu üzerinde petrol bölgelerine ulaşma hevesleri bu ittifak sayesinde bir rüyaya dönüşür ve içimizdeki bazı beyinsizler de Almanların rüyasına yardım eder. Diğer ittifaklar ile Almanlar yüzünden girilen Birinci Cihan Harbi sonrasında yazık ki devletin yıkılışı hızlanır.
Almanların Türklerle ilk teması, Anadolu’daki Selçuklu devleti zamanında düzenlenen ikinci Haçlı seferleri ile başlar. Bu sefere Roma-Germen İmparatoru 3. Kondrad’da ordusu ile katılmış ve hezimete uğramıştır. Ardından üçüncü haçlı seferine katılan 1. Friedrich (kırmızısakal) Tarsus çayında boğulmuş ve ordusu tarumar olmuştur. Ardından Osmanlı, savaşı Avrupa ve Alman topraklarına taşır.
1761’de Prusya ile başlayan yeni dönemle, Almanların tarihi kini, ihtirasları, Osmanlı toprakları üzerindeki sözde hayırhah tavrı, ne yazık ki bugünlere kadar uzanacaktır. Almanların Roma-Germen hayali hiç bitmemiş, bunun önündeki en büyük engelin ise Türkler olduğunu düşünmüşlerdir. Yaklaşık iki asırdır en büyük düşman olarak Türkleri görmeye devam etmekteler.
Ne yazık ki, tarih tekerrürden ibarettir ve Almanlar bugün de Fransa ve İngiltere’den çok Türkiye’den çekinmekte. Bu nedenle, Türk ekonomisini baltalamakta, siyaseten ve iktisaden zayıflatmaya, Türkiye’deki okulları ve Almanya’da yaşayan Türk çocuklarını devşirerek kendine hizmet ettirmeye çalışmaktadır. Türkiye’de en çok yabancı ajan Almanlarındır.
Alman vakıfları, Türkiye’de mezhep ve ırk temelli fitne çıkarmakla meşgul. Doğumuz ise en büyük faaliyet alanları. Altın çıkarılmasını engellemekten tutun da, sanayinin gelişimini baltalamaya dek hemen her taşın altından bir Alman ajanı çıkabilir. Adına ‘Alman İslam’ı denilen ve içinde İslam olmayan şeytanî bir projeleri daha var.
Almanların bugüne kadar bize dokunan tek iyiliği, AB’ye girmemizi engellemek oldu. Bunun dışında bir hayırlarını görmüş değiliz. Hitler döneminde ülkesi tarumar olan, genç nüfusunu kaybeden Alman, çareyi bu savaşa girmemiş olanların çocuklarını işçi olarak götürmekte bulup, işi bitince de ‘yabancı’ olarak etiketleyip ‘düşman’ ilan etti.
Onların bir derdi var, Türk’e çelme takmak. Çünkü Türk’ün güçlü olması, kendilerinin zayıflığına delalet eder. Alman devletinin FETÖ’ye, PKK’ya hâmilik etmesi boşuna değildir. Terör konusunda biz hemen her ülke ile anlaşabiliriz, ancak Almanya ile mümkün değil. Çünkü Berlin’in en büyük arzusu; Türkiye’nin teröre teslim olması, enerji ve kaynaklarını terörde harcamasıdır. Hoş, hangi Batılı devlet bunu istemez ki diyebiliriz. Elbette ister ama diğerleri ile bir şekilde, bir noktada buluşabilirsiniz, ama Alman derin devleti ile asla uzlaşamazsınız.
Bir de Hitlerin yenilmemiş olduğunu, bugünkü Almanya’nın bizim açımızdan nasıl bir tehlike olabileceğini hayal edin…
Bismark, Hitler, Büyük Germen İmparatorluğu hayali, sıcak denizler, rakipler, sömürge, gamalı haç, baronlar, Yahudi sermayesi işgalindeki Almanya, Türk’ü ve Müslüman’ı sevmeyen haçlı ruhu, Alman medyasının Türkiye ve Erdoğan’a yönelik kendilerini yakan kini, pek dillendirilmeyen Alman ekolündeki Türk siyasetçiler ve daha birçok mesele ne yazık ki pek gündemimizde değil.
İşte bu sayımızda sizi korona işgalinden bir nebze kurtarmak amacıyla, Almanya dosyasını açtık. Devamını hep birlikte getirmek niyazı ile.
Vesselam!

Benzer konular