İslam karşıtı Amerikan koalisyonu

Küresel sistemin milyarder işadamları ile WASP değerlerine bağlı Amerikan Yeni Sağ’ını aynı potada eriten Trump kabinesi, yerküre için hiç de olumlu bir görüntü vermiyor. Hele de Müslüman Ortadoğu coğrafyası için…

Devamı Gerçek Hayat’ın 842. sayısında…

Benzer konular