Avrupa sağın neresinde?

Avrupa ülkelerindeki aşırı sağın yükselişini, sadece Avrupa ülkelerinde artan mülteci sorununa ya da Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere bağlı olarak artan İslam düşmanlığına bağlamak doğru değil. Aşırı sağın yükselişi, geçmişi olan, katmanlı ve sürekli büyüyen bir sorun. AB içerisindeki çekişmelerin ülke politikalarına yansıması, iç politikalarda hükümet edenlerin çaresizliği, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da barındıran, ancak temelde AB karşıtı olan ve parça parça AB’yi çözen bir sorun.

Devamı Gerçek Hayat’ın 831. sayısında…

Benzer konular