‘Tek ve tehna’ bir mütefekkir: Akif Emre…

Abdüllatif Bey ile Şerife Hanımın evladı olarak 1957’de, Kayseri’de dünyaya geldi Akif Emre.İsmi, onun kaderini ve yöntemini belirleyecek çapta iddialıydı. Milli Şairimiz Mehmet Akif’in İslamcı idealizmiyle Yunus Emre’nin Anadolu’yu kuran irfani dili, öyle zannediyorum ki çift başlı bir Selçuklu kartalı gibi hep başının üstündeydi…

Rotasını 9 yaşında çizdi 

Dehası çocuk yaştayken farkedilmişti, üç kardeştiler, ilk İslami bilgilerini geleneksel mahiyette ailesinden, okuma ve düşünme temrinleriniyse hassaten dayısı Ali Emre ve amcası Mehmet Emre’den aldı. İlk ezanını dokuz yaşlarındayken mahallelerindeki Şeker Camii’nden okudu. Bir gün okul ihtiyacı olarak kendisine getirilen harita metod defterinin arka yüzündeki dünya haritasına, ileride takip edeceği rotayı çizdi. Dünyaya önem vermedi, ama alem onun için hep mefkureydi.

İlhamı Erciyes dağı 

Annesi Şerife Hanım’ın, istikameti hasebiyle ”Kıble’m” diyerek hitap ettiği Erciyes Dağı, Akif Bey’in düşünce ve dirayetinde her zaman ilham başlangıcı ve temsil imkanı olmuştur… Dağ gibi sağlam bir inanç, yön ve duruş azmi onun karakter harcıydı.

Ortaokul ve lise günlerinde Emre’nin düşünsel ve aksiyoner temellerini atan Ali Biraderoğlu ve Söğüt Fikir Kulübü kayda değer duraklardır. Milli Türk Talebe Birliği, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu öğretisinin fikir ve aksiyon çatısı altında yoğurulan bir gençti…

Endüstri Meslek Lisesi’nden sonra Şeker Fabrikasında kısa süren bir yapı ressamlığı deneyimini müteakip, üniversite sınavlarında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Milli Türk Talebe Birliği, Büyük Doğu çevresi ve Fatih Akıncıları, dönemin İslami gençlik hareketleri olarak Akif Emre’nin müdavimi olduğu muhitlerdir. Yakın arkadaşı Metin Yüksel şehit olur. Öğrenci olaylarında uğradığı bir saldırıyla hayati tehlike geçirir, bıçak kalbinin altına saplanmıştır, Vakıf Gureba’da günlerce tedavi görür.

Gençlik dergilerinin beyin kadrosu

Nakşi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku Efendi’nin irşad sohbetlerinde bulunur. Sufi mizacını her zaman mahremiyeti bilmiştir. Okuma aşkı ve yazma kabiliyeti onu her geçen yıl, hareketin düşünsel kısmına yönlendirmektedir. Dönemin gençlik lideri Mehmet Güney’in ifadesiyle Akif Emre, 1980 darbesine kadar tirajı yüzbinleri aşan gençlik dergilerinin tamamında beyin kadrosundadır, kalemi ve gazetecilik kabiliyeti o günlerden parlaktır. Büyük Doğu ile başlayan kavrayış istikameti, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile devam edecektir. Karakoç’un ”Yitik Cennet” metaforuyla kurduğu adanmışlık, fedakarlık ve sonsuzluk ritimlerini, yetiştiği aksiyon ve direniş içeriğine eklemler. ”Varoluş bilinci, kalplerin ilkbaharıdır.”, ”Ölüm, bir son değil, sonsuzluk duraklarındandır.”, ”Uzak, izafidir, esas olan hissedişteki yakinidir.”

Mücahitlerin genç öğretmeni 

Üniversitenin hitamı Akif Emre için dünyaya açılan bir yol defteri hükmündedir. Yüksek Lisans sınavlarını iyi dereceyle kazandığı halde başörtüsü yasaklarını protesto maksadıyla akademiyi bırakır. Artık yola çıkış zamanı gelmiştir. ”İslam alemi” ve ”ümmet bilinci” kavramlarını, dertlerin fışkırdığı coğrafyaları bizzat tanıklık ederek kuracaktır. İlkin İslamabad ve Afganistan’da eğitim ve gazetecilik çalışmalarını tecrübe eder. Mücahitlerin genç öğretmenidir. Yoksulluğun, işgalin ve kimsesizliğin içinden istiklal ve onur mücadelesi veren İslam toplumlarının dertlerini yakınen müşahede eder. Hareketin liderleriyle, grup ve fraksiyonlarla görüşme, ropörtaj yapma imkanıdır bu aynı zamanda. Filistin’den Filipinlere, Pasifik’ten Arakan, Patani, Keşmir’e kadar mazlum coğrafyaların izini sürer…

Afganistan sonrası bilahare İngiltere yılları başlar. Oxford’da hem akademik anlamda, hem uluslar arası gençlik muhitlerinde siyasi kültürel analizlerin yanı sıra, ”İslam aleminin geleceği” ve ”kapitalist sistem eleştirisi” üzerine yoğunlaşır. Afganistan’da olduğu gibi İngiltere’de de öğretmendir.

İslam toplumlarının avazı oldu 

Akif Emre, Kanal 7’nin ve YeniŞafak gazetesinin kuruluşlarında yer alır. Kurulduğu günden beri Yeni Şafak’ta köşe yazarıdır. Muhalif duruşu ve resmi ideoloji karşıtı kimliğiyle belirgindir.

Doksanlarda Sırp zulmüne karşı verilen Bosna Mücadelesi, hayatının dönüm noktalarındandır. Aliya İzzetbegoviç ve mücadelesini dünyaya duyurur. Balkanları, Kırım’ı, yeniden kamusal merak ve dikkate sunar. ‘Tek ve tenha’da kalmış İslam toplumlarının avazı olur.

Akif Emre’nin, ”jeo/kültürel koordinatlar” dediği ve tarih içinde karşılıklılık üzerinden kurduğu ”küreselliğin fay hat”larında; Endülüs, Balkanlar ve Kırım’ın ayrı önemi vardır. Bu üç izmihlal aynı zamanda Avrupa ve Batı Asya’daki İslam’ın geleceğini etkilemiştir. Yazılarındaki sabırlı, umutlu, rikkatli dilin bu üç yıkımın yaralarını sarma bilincinden neşet ettiğini de söyleyebiliriz. O, en umutsuz ve yenik anlarda dahi, gayretin, cehdin, vicdan sahibi olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, sevginin, dostluğun değerini vurgular. Sabrı ve devamlılığı önemserdi.

Mahrem macerası çizgi 

Çizmek, onda okumakla yazmanın arasındadır. Çizgiye ve resme, aslında istif ritmine, ruhun varoluş tepkisi olarak bakardı. Metinlerinde ”varoluş bilinci” olarak kurduğu, ruh ve zaman ilişkisini kendisinden önce dile getirmeye çalışan İslamcı düşünürler, bilincin başlangıcı olarak ‘okuma’dan hemen sonra yazıyı işaret etseler de, Emre’ye göre okumadan sonraki ilk eylem ‘çizgi’dir. Siyah beyaz çizgi, ondaki aksiyon ve çileye talip ruhu temsil etmesi itibariyle ayrıca değerlidir. Ve çizmek, kendi ifadesiyle ‘mahrem macerası’, benim ifademle ‘tutku’su olmuştur.

Akif Emre son on beş yıldır, fotoğrafa yönelecektir. Ama görsel dil onun için hep var olagelmiştir. Yapıp yönettiği belgesellerin sinematografik karşılığı dışında, Mustafa Kutlu ve Ayşe Şasa ile sinemaya dair teorik konuşmaları uzun zaman sürmüştür. Ama hiç birisi varoluş bilincini başlattığı çizginin yerini tutmamıştır. Emre için çizgi, sesten sonra harften önce gelendir… Çizgi, Emre’nin varoluş bilinci kavramsallaştırmasında hareket mahiyetindedir. Hasan Aycın çizgisi ilhamıdır ve bu siyah beyaz hat, onun bakış açısıyla itiraz, isyan, muhalefet ve eylemdir.

Varılacak sahili arayan mütefekkir 

Kemal Ersözlü ile birlikte kurdukları ve İslamcı düşünce galerisinin kalem ve fikir erbabıyla oluşturdukları yazıma ve okuma çatısı da ”varoluş bilinci” ismini taşır. Varoluş bilinci, batında ve ruhta Mümin, zahirde ve temsil noktasında Müslüman ve hakikatteyse muhsin (ihsan sahibi) oluşun kuracağı bir adem/alem ilişkisidir. ”Sahte gerçeklikler” çağında bağsız ve kopuk insanın, giderek insansız bir distopyayı işaret ettiğinden yakınır. Onun çözümü insandan ve insanlılıktan geçer, vicdan ve hukuk, adil paylaşım, insan onuru önemsediği kavramlardır.

Medeniyet aksamını çağın diline taşımakta en mühim vazifeyi üstlenen İnsan, Küre ve Klasik yayınlarının rotasını yönetir. Farklı dillerde yayım yapan Dünya Bülteni portalının genel yayın yönetmenliğini yapar. Uluslararası haber analiz ajansı Haberiyat’taki vazifesi başında son nefesini verene kadar, o elindeki dürbünle varılacak sahili arayan çocuk heyecanındadır…

Hayatını bir şiir gibi yaşadı 

Göstergeler, Çizgisiz Defter, İz’ler gibi eserleri onun dünyada çıktığı uzun yolculukların izlenim ve felsefesini kaleme aldığı kitaplardır. Kudüs, Endülüs, Balkanlar, Bosna belgeselleri, kişisel kütüphanesi ve geniş fotoğraf arşiviyle bir alem-i İslam hafızasıdır.

Sanattaki en yüksek hedef şiirdir onun için. Hayatını bir şiir gibi yaşamıştır. Ben ona ”hakikat ışığım, güneşim” derdim. Dehası, güneş gibi aydınlatırdı. Talebeleri, ”geceleri de batmayan güneştir” derlerdi. Annesini çok seviyordu, sabah namazının ardından oğluna süt ikram eden Şerife Teyze’den ”umman” diye bahsederdi.

Çok değerli Dürdane Hanım ile evliydi. Taha, Benginur ve Selçuk’un çok sevgili babasıydı… Rabbimiz mağfireti ve keremi ile karşılasın, Hz.Peygamberimiz’in şefaati kuşatsın… Allah onunla ahirette buluşmayı nasip etsin.

Benzer konular