BND yazılır Kürt okunur PYD olarak ölünür

Benzer konular