Zihnimizdeki kadın beyaz ve seküler

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ni düzenliyor. Zirvede kadın sorunlarına adalet temelinde çözüm aranırken, kadına karşı şiddete de dikkat çekilecek. Özellikle yaşadığımız günlerin problemi olan mülteci kadınlar ve savaş bölgelerinde yaşayan kadınlar mercek altına alınacak. Zirve öncesi görüştüğümüz KADEM Genel Başkanı Sare Aydın, kadın sorunlarının temelinde Batı’nın toplum mühendisleri tarafından oluşturularak, tüm toplumlara empoze edilmeye çalışılan beyaz, seküler ve eğitimli kadın profilinin yattığına dikkat çekiyor. Küreselleşmeyle birlikte öteki olarak nitelendirilmiş kadınların “ben de varım” demeye başladığının altını çizen Aydın, Türkiye’de de Cumhuriyet’in çizdiği, laik, seküler, cumhuriyetçi şeklinde kodlanmış tektipleştirici kadın bakışının yavaş yavaş yıkıldığını söylüyor.

Devamı Gerçek Hayat’ın 838. sayısında…

Benzer konular