100 yıldır çağırıyoruz gelen yok

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Ünal, Osmanlı Arşivleri’ndeki belgelere göre Osmanlı Devleti’nin 100 yıl önce İsveç, İsviçre, Hollanda, İspanya ve Danimarka’ya tehcir sırasında işlenen suçları araştırmak için tarafsız hukukçuların görev alacağı komisyonlar kurulmasını teklif ettiğini ancak red cevabı aldığını söylüyor.

Devamı Gerçek Hayat’ın 809. sayısında…

Benzer konular