Sîsî ile Ezher arasında derinleşen çatlak

Geçtiğimiz günlerde Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib ile Kahire Üniversitesi Reisi Muhammed el-Huşt arasında Kahire’de meydana gelen ve oldukça hararetli geçen tartışma, dikkatleri buraya çekerken, gerek yerel gerekse de uluslararası medyada bir hayli yer buldu. Mevzu, İslam dünyasını uzun zamandan beri meşgul eden bir mesele olarak dînî geleneğin mevcudiyeti idi. Konuşmasında, ilmî çalışmalarında epistemolojik usûl ve metodlar olmadığı müddetçe akademik müesseselerin yeni bir dînî hitap gerçekleştiremeyeceklerini savunan Reis el-Huşt, günümüzdeki mevcut anlayışın sadece nakil ve kopya üzerine kurulu olduğunu söyledi. İslam dininde öze dönüş yapılarak, Kur’ân-ı Kerîm’e ve sünnetin de sahih olan mütevâtirine dönülmesi gerektiğini, İslam’ın ilk dönemlerindekine kıyasla günümüzde karışık bir yapı aldığını, dolayısıyla bunun da insanların kafasını karıştırdığını savunan el-Huşt’un fikirleri Uluslararası İslam Düşüncesinde Yenilik Kongresi’nde Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib’in müdahalesine uğramaktan kaçamadı.

Benzer konular