Halep’in can damarları kesildi

Savaştan önce Suriye’nin en güzel kentleri arasında gösterilen, 2006’da “İslam Kültür Başkenti” olan Halep, arka arkaya yaşadığı bombardımanlar SONRASINDA hem kültürel mirasını kaybetti, hem hastanelerini. Son bir ayda artan Rus bombar-dımanlarının etkisiyle şehirde çalışan hastane kalmadı. 4 yüz bin sivile nasıl müdahale edileceği, sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüleceği büyük bir muamma.

Devamı Gerçek Hayat’ın 840. sayısında…

Benzer konular