Büyük İskender’den İsrail’e: Bitmeyen Gazze kuşatması

Dünyanın en kadim topraklarından olan Gazze, 10 yıldır karadan, havadan ve denizden abluka altına alınmış durumda. Kenâniler tarafından M.Ö. 15. asırda inşa edilen Gazze şehri, tarihi Filistin topraklarının yüzde 1,3’ünü oluşturuyor. Bugün hem coğrafi hem de siyasi olarak kuşatma altındaki özgürlük diyarı Gazze, milattan önce de Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Fenikeliler, Persler, Bizanslılar tarafından ele geçirilmişti.

5 bin yıllık tarihi boyunca sayısız trajedi yaşanmış olan bu bahtsız kara parçasının, tarihte yaşadığı hiçbir şey, bugün tüm dünyanın gözü önünde yaşatılan acı kadar trajik değil. Gazze’ye uygulanan abluka/ambargo dünya tarihin nadir rastladığı olaylardandır. Günümüz tarihçileri ve uluslararası hukuk uzmanları bile bu acımasız ve barbar ablukayı anlamakta ve tanımlamakta zorlanıyor.

 

Benzer konular