Haftanın Manzarası

TAAHHÜT MANİFESTOSU

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı ve yatay şehirler, çevreye saygı, tasarruf, şeffaflık ve değerler üretmeyi ön plana çıkaran 11 madde sıraladı. “Memleket işi gönül işi” sloganı ile başlayan kampanya sürecinde AK Parti aşağıdaki 11 madde üzerinden seçmene vaatler sunacak.

Şehir Planları
İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz.

Altyapı ve Ulaşım
İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi inşallah bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması çalışmalarını yakından takip edeceğiz.

Kentsel dönüşüm
Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz.

Benzersiz Şehirler
Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Şehirlerin silüetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Akıllı Şehirler
Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde Türkiye’yi geri bırakmayacağız.

Çevreye Saygılı Şehirler
Canlı ve cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde, geri dönüşümü önceleyen, doğaya saygılı, tabiata duyarlı şehirler ile bütün sorunları görerek adımlar atacağız. Eşimin de başında olduğu sıfır atık projesini devam ettirerek şehirlerimizi inşa ve ihya ettireceğiz.

Sosyal Belediyecilik
Yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacağız. Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacağız. Belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız. İnsana hizmet üreten belediyecilik yapacak, şehirleri imar ederken nesilleri ihmal etmeyeceğiz.

Yatay Şehirleşme
Şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu modelle, insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz.

Halkla birlikte yönetim
Vatandaşlarımız için ‘Şehirli Hakları’ bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırlarında yaşayan herkesin katılacağı Şehir Meclislerinde, önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Toplantıların ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılmasını sağlayacağız.

Tasarruf ve Şeffaflık
Belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz.

Değer üreten şehirler
Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Şehirlerimizin iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız.

 

Benzer konular