Merhum Erbakan söylemişti: Amerika İsrail’e eyalet versin

“İsrail bayrağında İki mavi çizgi ve ortasında da Siyonizm yıldızı bulunmakta. Bunlar birer semboldür. Üstteki çizgi Fırat Nehri’ni, alttaki çizgi de Nil Nehri’ni ifade etmektedir. Yahudilerin inançlarına göre bu sınırlar İsrail devletinin sınırlarıdır.”

Milli Görüş Hareketi’nin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan bu sözleri söylediğinde, komplo teorilerinden bahsettiğini düşünen çok oldu. Böylesine büyük bir plan, böylesine dev bir proje akla yatkın gelmediği için, Erbakan Hoca’nın Siyonizmle ilgili düşünceleri dikkate değer bulunmadı. Oysa Necmettin Erbakan 1970 yılında Milli Nizam Partisi’ni kurup Milli Görüş Hareketi’ni başlattığı andan itibaren Siyonizm’e karşı takındığı tavır ve verdiği mücadele ile bilinir. İki lafından biri “Büyük İsrail Projesi” ve “Siyonizm” olan bu lideri şimdi tam da anma vakti. Zira söylediği her bir söz, adım adım gerçekleşti, henüz gerçekleşmeyenler için de adımlar hızlandırıldı. Bunlardan bir tanesi de ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi. Amerika ile İsrail’in birbirine geçen bu hedefler konusundaki paralelliği yine Erbakan Hoca’nın dikkatinden kaçmayan meselelerden biri. Bugün yaşanan birçok olayı yıllar öncesinden haber verme basireti ise, bugünlerde “Erbakan Hoca haklıymış” söylemlerine dönüştü. Şimdi sırasıyla Erbakan’ın Siyonizm üzerine söyledikleri ve bugün yaşananları birer birer anlattığı konuşmalarına bakalım.

Siyonistlerin Kayseri planı

Necmettin Erbakan 1969 genel seçimlerinde Konya’dan bağımsız olarak milletvekili seçildiğinde, o günlerin konusu “Ortak Pazar”dı. Erbakan’a göre Siyonizm’in nihai amacı Türkiye üzerinde egemen olmaktı. Bu durumda Türkiye’yi Ortak Pazar’a katılmaya zorlamak da bir Siyonist projeydi. 15 Mayıs 1970’de Türkiye parlamentosunda yaptığı bir konuşmada Erbakan şu ifadelerle bu görüşünü dile getirdi: “12 yıl içinde 3 bin Ortak Pazar şirketi Amerika’da Siyonist kapitalistler tarafından satın alındı ve 1969’da bu şirketlerden elde edilen 13 milyar dolar kâr Amerika’ya transfer edildi. Bugün İsrail parlamentosunda Theodor Herzl’in heykeli bulunmaktadır.

100 yıl önce Viyana’da yaşayan bu Siyonist, bir İsrail devleti kurma projesine başladı. Onun hazırladığı haritada, Türkiye’nin büyük bir kısmı da İsrail’in bir parçası olarak gösterilmektedir. Siyonistlerin böyle bir projesinin olduğu bir gerçektir. Onların Eski Tevrat’larındaki inançlarına göre, İsrail Kayseri’yi de içine alıyor. Bu plan, Ortak Pazar’ın bir diğer hedeflerinden biridir. Ortak Pazar planında ülke topraklarının yabancılar tarafından satın alınmasına izin veriliyor. Bu durumda Siyonistler gelip ülkemizden çok ucuza toprak alabilecekler. Bu da Türkiye’yi İsrail’in bir parçası haline getirecek!”

İsrail’in vilayeti olabiliriz

Türkiye Ortak Pazar’a giremedi ama AB’nin bir adımı olan Gümrük Birliği’ne 1996 yılında girdi. Erbakan’ın REFAH-YOL hükümetinden önceye rastlayan bu dönemin başbakanı Tansu Çiller, “ya gireceğiz, ya gireceğiz” sloganıyla Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamıştı. Türkiye Gümrük Birliği’ne girerek, AB’nin bilgisi olmadan herhangi bir AB üyesi olmayan ülke ile anlaşma yapmamayı kabul etti. Aksi takdirde AB, müdahale ve bu anlaşmayı iptal etme hakkına sahipti (56. madde). Kısacası Gümrük Birliği Türkiye’nin refah seviyesini artırmadı, aksine azalttı. Türkiye’nin ekonomik büyümesine herhangi bir katkı sunmadı. Erbakan Hoca’nın sözünü ettiği Siyonist emellere gelince, Gümrük Birliği işin başlangıcıydı ve Avrupa Birliği çok daha vahim bir hataydı.

Bununla ilgili Erbakan, “Türkiye AB ye girerse, İsrail de arkadan girecek. İsrail ile tek devlet olacağız. Efendim bu birlik çok büyüdü, bunu bölgelere ayıralım, Ortadoğu’yu Türkiye ile İsrail beraber yönetsinler dedikleri zaman biz İsrail’in vilayeti olmaktan başka ne olmuş olacağız” diye konuşmuştu.

Evangelistlerin hedefi de Büyük İsrail 

Erbakan Hocanın Siyonizm’le (Irkçı Emperyalizm) ilgili görüşlerinde dikkat çeken bir diğer husus da, Siyonizm’i ısrarla masonlukla ve faizci sistemle birlikte değerlendirmiş olmasıdır: Erbakan; “Dünya Siyonistleri bu planı tatbik etmek için bir yandan masonluğu icat ettiler ve bunun vasıtasıyla bütün milletlerin içerisine kök salmışlardır. Öbür yandan insanları istismar etmek için faizcilik düzenini kurmuşlardır. Bu faizcilik düzeninin de bütün milletler içerisinde yürüyebilmesi için mason locaları vasıtasıyla gerekli tertibatı almaya gayret etmişlerdir.”

Bugünlerde Siyonizm’in hedeflerinin ABD eliyle gerçekleşmesi sebeplerini Erbakan Hoca’nın Protestanlık ve Evangelizm’in Siyonizm’in bir eseri olduğu görüşü de oldukça iyi açıklıyor. Erbakan; “Ne yaptı bu ırkçı emperyalistler? Bunlar, tarih boyunca önce faizci nizamı yerleştirebilmek için Hıristiyanlık dinini ifsad edip, Protestanlık dinini kurdu. Amerika’yı avucunun içine almak için bu asrın başında Evangelizm Tarikatı’nı kurdu. Kim? Siyonizm. Bu Evangelizm Tarikatı’nın bugün 90 milyon mensubu var. Amerika’yı yöneten Bush’lar, Clinton’lar, Reagan’lar, aklınıza hangisi geliyorsa, hepsi bu tarikatın mensubu. Bunları Siyonizm nasıl aldatmış da taşeron gibi kullanıyor?”

Günümüz Evangelisti Donald Trump

Bu isimlere bir yenisini eklemek de bize düşüyor sanırım; günümüz Evangelisti Donald Trump. Erbakan, Siyonistlerin Evangelistleri kandırmak için kullandığı yöntemleri açıklarken, Kudüs ve Mescidi Aksa’nın üzerinde oynanan planları da şu ifadelerle açıklığa kavuşturdu: “Siz, İsa’nın (A.S.) yeryüzüne gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de O’nu bekliyoruz.’ Siyonistler bunu derken takiyye yapıyor. Havraya girdiği zaman, küçük çocuğun kulağına, ‘Bana bak! Biz asıl kendi Mesih’imizi bekliyoruz’ diyor. Balkona çıktığı zaman, ‘Aynı Mesih’i bekliyoruz. Ama sizin elinizdeki İncil’de bu Mesih’in geliş şartları yazmamış. Tevrat’ta yazıyor. O halde; gelin Tevrat’tan istifade edelim. Tevrat’ın emirlerini yerine getirelim: Mesih gelsin!’ diyor. Tevrat’ın istedikleri ne? ‘Yahudilerin Kudüs’te toplanmasına yardımcı olun. Büyük İsrail’in kurulmasına yardımcı olun. Onun emniyete alınmasına yardımcı olun. Süleyman Mabedi’nin yapılması için yardımcı olun. Böylece Mesih gelsin.’ Onları böylece aldatmış.”

Bu taktikle Siyonistler, ABD’de Evangelistlerin desteğini alarak çok güçlü bir lobi oluşturdu. ABD’de seçilen başkanların kayıtsız şartsız İsrail’i desteklemelerinin, avuç içi kadar olan İsrail devletinin tüm dünyaya hükmetmesinin nedeni de bu güçlü lobidir. Yine bu güçlü lobi sayesinde Trump, geçtiğimiz günlerde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını tüm dünyaya “rağmen” ifade etti. Erbakan hoca bir kez daha haklı çıktı.

İran-Suriye-Lübnan hilaline dikkat

Necmettin Erbakan Büyük İsrail Projesi’ni anlatırken kullandığı ifadeler, bugün Ortadoğu’da yaşananları tam anlamıyla ifade ediyor. Şimdiye kadar Hoca’nın söylediklerinin gerçekleşmesi, şimdiden sonra henüz sırası gelmemiş planın gerçekleşeceğinin de habercisi. “Öncelikle Irak işgal edilecek ve Saddam devrilecek. Burada oluşan otorite boşluğu Kürt devletiyle doldurulacak. Akabinde bölge Kürtlerden temizlenecek ve Büyük İsrail Projesi gerçekleşecektir. Irak’ı hallettikten sonra sıra Suriye’ye gelecek, oradaki rejimi devirecekler belki askeri operasyonla, olmadı iç karışıklık çıkararak. Oradaki İran-Suriye-Lübnan Hilaline dikkat edilmesi lazım, burası önemlidir. İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ı bitirmeye çalışacak.”

Sıra Suriye’ye çoktan geldi bile. Suriye’de yakılan ateş tüm dünyayı kavurdu. Erbakan Hoca’nın dikkat çektiği İran-Suriye-Lübnan Hilali’nde gelinen son nokta İran. Trump’ın Arap ittifakıyla yapmak istediği de bu zaten. Nitekim Hariri’nin istifası ve Lübnan’da Hizbullah’ın bitirilmesi de Suudi Arabistan-BAE’nin öncülük ettiği ittifakla gerçekleşiyor.

Yahudi hiçbir taşın altını boş bırakmaz

Önceleri Fetullah Gülen eliyle yürütülen, şimdi ise Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman tarafından devralınan Ilımlı İslam da Hoca’nın keşif alanına girmiş bir diğer gözlem. Ilımlı İslam’la neyi hedeflediklerini Erbakan Hoca şu ifadelerle ortaya koymuştur: “Ortadoğu’da yapılanlar sadece İsrail meselesi değildir. Siyonizm adı altında bir inanışın, bir zihniyetin bütün dünyayı kontrol altına alma ve sömürme zihniyetidir. Kendilerini üstün ırk sanan bir batıl zihniyetin insanlığı yok etme ameliyesidir. Irkçı emperyalist odaklar diyor ki, Müslüman aleminde bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazımdır. Ilımlı İslam ile ne anlatılmaya çalışılır? Yani cihat şuuru olmayacak, hak ve adaleti hakim kılma gayesi ve sorumluluğu taşımayacak, bozuk ve batıl düzene karışmayacak, Siyonizm’e hizmetçilik yapacak, ama namaz kılacak, oruç tutacak, umreye koşacak, dünyadaki ve ülkedeki düzeni Siyonist merkezler tanzim edecek. Sen sadece Yahudi’ye vergi ve faiz ödeyeceksin. Aldığın her malın fiyatının yarısını sömürü sermayesine haraç olarak vereceksin. Bir nevi küresel sisteme demokrat kölelik edeceksin, ama izin verilen ibadetleri de yerine getireceksin. İşte Ilımlı İslam dedikleri bu. Biz her taşın altında Yahudi var demiyoruz, fakat hiç bir taşın altını boş bırakmaz.”

Ve Trump’ın küstah Kudüs açıklamasını da es geçmez Erbakan Hoca. Yıllar öncesinden Trump’a seslenir; “Eğer Amerika İsrail’e yardım etmek istiyorsa, bu kadar sevdiği İsrail’e Güney Amerika’da eyalet versin, Müslüman topraklarında İsrail’in yeri olamaz.”

Saygı ve hürmetle

Benzer konular