Bir felaket paratöneri olarak sünnet

Enfâl Sûresi’nin 33. Âyet-i Kerîmesinde geçen Hz. Peygamber’e hitaben “Sen içlerinde olduğun müddetçe Allah onlara azap etmez” ifadesi; kimi İslam âlimleri tarafından, kendisinin dâr-ı bekâya irtihâlinden sonra da Müslümanlar katında otorite olma özelliğini, bıraktığı sünnet ile muhafaza ettiği şeklinde yorumlanır. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen pek çok âyet Müslümanlara Hz. Peygamber’e uymayı emrederken, özellikle Allah’a itaat edilmesini emreden ifadenin hemen akabinde sıkça rastladığımız peygambere itaat edilmesi yönündeki bu emirlerin, sadece Sahabe-i Kiram için geçerli olmadığı açıktır. Efendimiz (a.s.v.)’i göremeyen bizler için de itaat etmekle mükellef olduğumuz şey de hiç şüphesiz onun sünneti ve hadisleridir.

 

Devamı yeni sayımızda!