Kore’nin kalkınma efsanesinde FETÖ’nün rolü

Gazeteci Hulusi Turgut, Yeni Yüzyıl gazetesinin 21 Ocak 1998 tarihli nüshasında şöyle yazmıştı: “Moon tarikatı ile Fetullah Örgütü arasındaki bağ, hedef benzerliğinden ibaret değil. Organik ilişki var. Moon tarikatının Türkiye halifesi, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreterlerinden Kasım Gülek ile Gülen’in dostluğu artık saklanmıyor. Kasım Gülek, F. Gülen’le çok iyi dostluk ilişkileri içinde bulundu. Gülen, Kasım Gülek’le sık sık görüşürdü.”

Meseleyi kavramak için ‘Moon – Kasım Gülek ilişkisi’, ‘Kasım Gülek – FETÖ ilişkisi’, ‘FETÖ – Moon ilişkisi’ ve bunların hepsinin CIA ile çapraşık ilişkisini tek tek ele almak gerekiyor. Yeri geldiğinde inşallah bunlara tek tek temas edeceğiz.

Görüleceği üzere, FETÖ ile Moon arasında organik bir bağ var. Bu bağı kuran kişi de Kasım Gülek. Gülek ölene dek, Moon’un Türkiye elebaşısı idi. Gülek’in yerine de Yaşar Nuri Öztürk geçmişti. O da mevta olduğuna göre “şimdiki isim kim” henüz bilmiyoruz. Zekeriya Beyaz aklî melekelerini kaybettiğine göre, Prof Aydın mı, Prof Erkal mı? Bunu da bilmiyoruz!

Rockefeller’in Türkiye ayağı görevini de üstlenen Gülek, aynı zamanda Pentagon ve CIA ile güçlü ilişkileri olan biriydi. Türkiye’nin “Adı Aylin” adlı kitap ile tanıdığı Aylin Devrimer Radomuslu Coates, Gülek’in baldızıydı.

Devamı Gerçek Hayat 955. sayısında…

Benzer konular